19:08
8 Sierpień 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Wójt Gminy Trąbki Wielkie z absolutorium

Zamieszczono dnia śr., 2020-07-08 11:46

W dniu 07.07.2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie, którą prowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński. Sesja miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie, z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wójta oraz z prezentacjami poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wójt Gminy Błażej Konkol przedstawił prezentację wizualną w zakresie realizacji budżetowych i wykonanych zadań inwestycyjnych gminy.

Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie Błażejowi Konkolowi wotum zaufania oraz w kolejnej uchwale absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2019 rok.

Wójt Błażej Konkol podziękował Radzie Gminy za dotychczasową współpracę.

info/foto: Urząd Gminy Trąbki Wielkie