19:08
8 Sierpień 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: ŻOKiS z dodatkowymi pieniędzmi

Zamieszczono dnia sob., 2020-07-11 08:13

10 lipca 2020 r. w obecności Pana Józefa Sarnowskiego – członka Zarządu Województwa Pomorskiego i Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie uroczyście została przekazana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką” dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Przedmiotem wniosku jest zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką. Termin realizacji zadania to sierpień 2021 r.

W ramach projektu zaplanowano 3 główne działania:

  • Uporządkowanie stawu i remont pomostu - planuje się oczyszczenie stawu, naprawę pomostu i uporządkowania terenu przyległego, który będzie pełnił rolę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej należącej do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
  • Działania informacyjne promujące obszar LGR i działania informacyjne promujące obszar LGR i informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR w ramach LSR.
  • Organizacja festynu promującego obszar LGR.

Planowany koszt całkowity zadania to 134 000,00 zł, z czego środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” stanowią wartość 100 000,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zostanie stworzona kameralna nowa przestrzeń dostępna dla wszystkich. Dzięki otoczeniu uporządkowanego stawu, małej architekturze zostanie stworzone nowe miejsce do wypoczynku i nowej odsłony działalności kulturalnej ŻOKiS.

W „nowym” miejscu już teraz planowana jest organizacja wydarzeń skierowanych bezpośrednio dla sołectw Aktywne Wocławy – Sołectwo, Cedry Małe INFO, Sołectwo Koszwały – jesteśmy dla Was, Sołectwo Trzcinisko, Moje Leszkowy, seniorów i kół gospodyń wiejskich KGW Cedry Małe, w formie pikników przy muzyce na żywo, a także plenerowych kongresów. Z uwagi na bliskość remizy strażackiej zależy nam również na przygotowaniu oferty skierowanej do naszych OSP - OSP Cedry Wielkie, OSP Koszwały.

Otwarta i ogólnodostępna przestrzeń umożliwi stworzenie wydarzeń wystawienniczych dla organizacji pozarządowych #Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” , Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, w formie dni otwartych NGO z terenu Gminy i nie tylko.

Sprzyjająca atmosfera na otwartym powietrzu również obejmować powinna czytelnictwo. Dobra już współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Cedrach Wielkich i Dyskusyjny Klub Filmu i Książki Historycznej, pozwoli stworzyć ofertę, która będzie realizowana poza murami instytucji.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl