11:08
12 Sierpień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Porozumienie Miasta oraz Powiatu z Akademią Marynarki Wojennej

Zamieszczono dnia ndz., 2020-07-12 10:56

Nowoczesne urzędy wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry. Najlepiej jeżeli specyfikę pracy w samorządzie terytorialnym młodzi ludzie, myślący o zawodzie urzędnika, poznają już podczas studiów.

Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny oraz Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, Jerzy Kulka, podpisali, w obecności przedstawiciela uczelni, prof.dr.hab. Piotra Semkowa, porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej, na mocy którego do obu urzędów trafiać będą studenci cywilno – administracyjnych kierunków AMW. Pierwsi studenci mają pojawić się w obu urzędach w nowym roku akademickim.

Red.