16:09
22 Wrzesień 2020
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Wydano już przeszło 1000 Kart Mieszkańca

Zamieszczono dnia pon., 2020-08-10 06:47

Już blisko tysiąc mieszkańców odebrało Kartę Mieszkańca Gminy Kolbudy. Plastikowy dokument uprawnia do szeregu ulg i zniżek, których lista systematycznie się wydłuża. Do samorządowego Programu dołączają bowiem kolejne podmioty gospodarcze, które mieszkańcom Gminy Kolbudy oferują swoje produkty i usługi po niższych cenach.

Posiadacze Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy korzystają m.in. z rabatów w Gminnej Przystani Żeglarskiej. Przedstawiając wspomniany dokument za wynajem łódki czy kajaka zapłacimy aż czterokrotnie mniej niż pozostali klienci wypożyczalni.

Mieszkańcy, którzy posiadają Kartę mogą również zakupić paliwo po niższej cenie. Partnerem programu jest bowiem - zlokalizowana w Kolbudach, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Wojewódzkiej 221 - stacja benzynowa.

Dzięki udziałowi w Programie mieszkańcy mogą również korzystać z rabatów jakie specjalnie dla posiadaczy Karty przygotowała kręgielnia w Kowalach. Partner proponuje mieszkańcom zniżki na grę w kręgle, bilard czy organizację imprez urodzinowych dla dzieci.
W ofercie Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy znajdują się również rabaty zadeklarowane przez warsztat samochodowy w Bąkowie, który proponuje zniżki na usługi mechaniczne czy blacharsko – lakiernicze.

Nie brakuje też ofert gastronomicznych, fotograficznych, ubezpieczeniowych oraz edukacyjnych. Pełną listę Partnerów z adresami, a także proponowanymi przez nich rabatami prezentujemy w tabeli pod tekstem.

Karta ułatwia również skorzystanie z gminnej infrastruktury (wynajem świetlic wiejskich lub obiektów sportowych), a także korzystanie z oferty kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej przygotowywanej z myślą o naszych mieszkańcach.

- Zainteresowanie Kartą Mieszkańca Gminy Kolbudy jest dość duże zarówno ze strony mieszkańców, jak i podmiotów, które chcą zaoferować swoje zniżki – mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii. – Epidemia koronawirusa trochę utrudniła start Programu, jednak wpływa do nas coraz więcej wniosków i systematycznie rośnie liczba osób korzystających ze zniżek. Wiele firm i instytucji kieruje do nas pytania dotyczące warunków dołączenia do projektu. Wiele osób pyta tez o czas oczekiwania na wydanie dokumentu. Aktualnie wynosi on do 30 dni.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Kolbudy?

O wydanie dokumentu mogą się ubiegać osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy. Z przywilejów skorzystają również mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, którzy oświadczą, że miejscem ich zamieszkania jest nasza gmina. Do posiadania Karty uprawnione są też ich dzieci do 26 roku życia, pod warunkiem, że po osiągnięciu pełnoletniości kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej lub wyższej.

Wnioski o wydanie plastikowego dokumentu składać można w Urzędzie Gminy Kolbudy (skrzynka podawcza przy wejściu lub Punkt Obsługi Klienta). Wzór formularza do pobrania pod tekstem. Wypełniony wniosek można też przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. Weryfikacja złożonych dokumentów trwa do 30 dni.

 

Urząd Gminy Kolbudy zwraca się jednocześnie do przedsiębiorców, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, aby włączyli się do naszego Programu, deklarując preferencyjne traktowanie posiadaczy Karty, poprzez zapewnienie im ulg, zwolnień lub innych korzyści  w dostępie do oferowanych usług i towarów.
W zamian Gmina Kolbudy gwarantuje publikację informacji o udziale Partnera w Programie w postaci ekspozycji logotypu, danych adresowych firmy oraz ofert objętych zniżkami, ulgami lub innymi korzyściami na stronie www.kolbudy.pl oraz zobowiązuje się do umieszczenia Wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej www.kolbudy.pl. Przedsiębiorca czy instytucja korzystająca z oferty otrzyma również specjalną naklejkę do oznaczenia swojej siedziby, informującą, że jest to punkt oferujący preferencyjne ceny i inne przywileje dla mieszkańców Gminy Kolbudy.

info/foto: www.kolbudy.pl