04:10
23 Październik 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Trąbki Wielkie: Jesień pełna jubileuszy

Zamieszczono dnia pt., 2020-10-16 08:44

W Gminie Trąbki Wielkie jesień obrodziła w fantastyczne jubileusze pożycia małżeńskiego. Przedstawicidle władz samorządowych z wójtem Błażejem Konkolem na czele oraz kierownikiem gminnego USC panią Ludwiką Zdun odwiedzili jubilatów. Były oczywiście życzenia i upominki. Pary małżeńskie nagrodzone medalami Prezydenta RP odbierały swoje odznaczenia w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.   

Jubileusz 55-lecia Pożycia Małżeńskiego w dniu 22.09.2020 roku obchodzili państwo Lidia i Jerzy Gussowie z Kleszczewa.

 

Państwo Alicja i Marian Juwowie z Rościszewa w dniu 24.09 2020r. obchodzili jubileusz 60-Lecia Pożycia Małżeńskiego.

 

Państwo Maria i Adam Pikulowie z Sobowidza w dniu 08.10.2020r. obchodzili jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun na sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Państwo Helena i Stanisław Łupkowscy z Gołębiewa Wielkiego w dniu 08.10.2020r. obchodzili Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun na sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

 

info/foto: Urząd Gmny Trąbki Wielkie