07:06
15 czerwiec 2021
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ZUS: Płatnicy składek dostaną informację o zadłużeniu

Zamieszczono dnia czw., 2020-11-19 09:14

Płatnicy, którzy mają swoje profile na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach w opłacanych składkach. ZUS przypomina w niej o obowiązku terminowego opłacania składek i możliwości skorzystania pomocy w spłacie należności w wypadku przejściowych trudności finansowych.

Informacja, jaką otrzymają płatnicy została przygotowana według stanu na 31 października 2020 r. Wskazano w niej należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada tego roku. Do wskazanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie www.zus.pl w zakładce[Firmy] > [Rozliczenia z ZUS] > [Kalkulator odsetkowy dla płatników składek ZUS].

Jeśli ktoś opłacił już zaległe składki i ma wątpliwości co do kwoty należności wskazanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń na PUE w Panelu płatnika, w zakładce „Salda bieżące”.

Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami za kolejny miesiąc. W przypadku większych, płatnik może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Zainteresowani mogą kontaktować się z doradcami ds. ulg i umorzeń., którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów. Numery telefonów kontaktowych do doradców są również dostępne na stronie internetowej ZUS w zakładce [Firmy] > [Ulgi i umorzenia] > [Doradca w sprawie ulg i umorzeń].

Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo podpisanie umowy z ZUS i spłata zadłużenia w ratach ograniczy przyrost długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Red. / ZUS