niedziela, 25 lutego, 2024

Andrzej Czaykowski – cichociemny, oficer wywiadu, ofiara bezpieki

Listopad, to czas kiedy wspominamy zmarłych, tych których pamiętamy, ale też i tych, których nie znaliśmy osobiście. Czasami uda im się zapalić znicz, bo wiemy gdzie znajduje się ich grób, ale są też tacy, których miejsce pochówku nie jest znane. To przede wszystkim ci, którzy zginęli w obronie Ojczyzny. Są to ofiary wojen, zrywów powstańczych, a także politycznych prześladowań i represji, piszą dla www.strefahistorii.pl…

prof Andrzej Pepłoński i dr Artur Jendrzejewski:

http://strefahistorii.pl/article/6593-andrzej-czaykowski-cichociemny-oficer-wywiadu-ofiara-bezpieki