wtorek, 26 września, 2023

Dotacje na ratowanie pomorskich zabytków rozdane. Wśród beneficjentów pruszczańska parafia

Radni województwa pomorskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji sejmiku 27 lutego 2023 r. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na wzmocnienie murów oraz odnowienie ołtarzy, malowideł i organów we wnętrzach zabytkowych kościołów.

Wsparcie z budżetu województwa pomorskiego pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które poprawią stan zachowania cennych zabytków z naszego regionu oraz zapobiegną ich dalszemu niszczeniu.

Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk, w budżecie na ten cel zabezpieczono łączną kwotę 2,8 mln zł. Złożonych zostało 40 wniosków o dofinansowanie, przy czym komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 27 projektów, które spełniły wymagania formalne. Ostatecznie Zarząd Województwa Pomorskiego zarekomendował udzielenie dotacji na ich realizację.

Wśród dotowanych podmiotów znalazła się Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Pruszcza Gdańskiego. Dotacja zostanie przeznaczona na VII etap prac konserwatorskich czyli konserwację ścian: zachodniej i południowo-zachodniej nawy południowej, zachodniej części elewacji północnej i jej elewacji zachodniej. Wysokość dotacji to 117 tys. złotych.