sobota, 30 września, 2023

Dożynki czyli pogańskie święto z Hitlerem w tle

Pogańskie święto dziękczynne, wykorzystywane do 1989 roku jako element świeckiej obrzędowości PRL, a wcześniej zaanektowane przez Hitlera. Już niedługo Dożynki, czyli Święto Plonów, albo też Wieńce. Ludowe święto, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. 

Równe, skoszone pola, zamiast tradycyjnych snopków lub stogów, kostki i baloty siana, kolejne zaproszenia, piętrzące się w gabinetach oficjeli i na parafiach. Do tego koniec wakacji. To wszystko znaki, że czas na Dożynki, czyli święto, które swój początek wywodzi jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, a przypada w  okresie równonocy jesiennej, czyli 23 września. Dziś dożynki obchodzone są od końca sierpnia, do września w każdej gminie w innym terminie, aby rolnicy i ich sąsiedzi mogli sprawiedliwie się nim cieszyć….

Reszta artykułu dostępna tu: http://strefahistorii.pl/article/7237-dozynki-czyli-poganskie-swieto-z-hitlerem-w-tle