wtorek, 26 września, 2023

Kultura kąpieli w dawnym Pruszczu Gdańskim

foto/fb/Dawny Pruszcz Dom Wiedemanna Krótka 6

Za oknem śnieg, trochę mrozu to, na przekór, zmienimy nie co klimat, na upalne dni i miejsca do kąpieli, będącymi przez dziesięciolecia jedną z największych atrakcji Pruszcza Gdańskiego.

Przed wojną w Pruszczu Gdańskim funkcjonowały dwa miejsca, przeznaczone do kąpieli, była to plaża nad Kanałem Raduni, w okolicach ówczesnej szkoły, dziś prokuratury, oraz otwarty w 1909 roku, gminny basen kąpielowy. Obowiązywały na nich opłaty za korzystanie. Pojedyncza kąpiel kosztowała 0,50 lub 1 markę natomiast roczna karta 10 lub 20 marek. Była również możliwość bezpłatnego wstępu w wyznaczonych godzinach. Ustalano odrębne godziny wstępu dla kobiet, mężczyzn, uczniów i uczennic. Te ostatnie grupy – czyli właśnie dzieci i młodzież szkolna mogły korzystać z kąpieli pod opieką nauczycieli. Basen był dostępny zarówno w dni powszednie jak i w niedziele i ferie szkolne, dla kobiet w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.00, a dla mężczyzn od 11.00 do 12.00 a także od 16.00 do 20.00. Z czasem o miejscu kąpielowym zupełnie zapomniano, ale basen służył mieszkańcom jeszcze wiele lat po wojnie. Jak wspominają na FB Domu Wiedemanna powojenni pruszczanie, niecka zasypana została w latach 70 – tych XX wieku.

PólnocnaTV/Dom Wiedemanna