czwartek, 22 lutego, 2024

Miecz żelazny z cmentarzyska w Opaleniu

foto/Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Starożytne cmentarzysko w Opaleniu (gmina Gniew, powiat tczewski) było znane już w XIX wieku dzięki przypadkowemu odkryciu grobu pochodzącego z I wieku p.n.e. W latach 1988–2010 archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku prowadzili w Opaleniu badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym, odkrywając niemal 400 obiektów. Najstarsze groby pochodzą z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, jednak większość pochówków założono w ciągu II wieku p.n.e. – III wieku n.e. Są one związane z kulturą oksywską i wielbarską.

Wyjątkowym odkryciem okazał się znaleziony w 2008 roku grób inhumacyjny nr 335, pochodzący z około połowy I wieku n.e., w którym pochowano wojownika zmarłego po 30. roku życia. Obok pary zapinek wykonanych z brązu i żelaznej sprzączki do spinania szaty natrafiono na potłuczone naczynie gliniane, przykrywające rękojeść bardzo źle zachowanego jednosiecznego miecza żelaznego. Miecz spoczywał na osi grobu, skierowany sztychem ku południowi, przy prawej ręce zmarłego. 

Dalsza część tekstu znajduje się pod linkiem: http://strefahistorii.pl/article/7242-miecz-zelazny-z-cmentarzyska-w-opaleniu