czwartek, 28 września, 2023

O podróżach na początku lat 30-tych XIX wieku

W I połowie XIX wieku podróżni musieli zmagać się z wieloma wyzwaniami. Informacji na ten temat dostarczają ówczesne przewodnik turystyczne, jak chociażby „Najnowszy przewodnik podróżny przez Niemcy, Francyją, Włochy i Szwajcaryją. Bardzo użyteczne i wygodne dziełko doręczne dla podróżujących wszelkiego stanu” wydany we Wrocławiu w 1832 roku.

Należało opracować plan podróży, ale zalecano także prowadzenie dziennika podróży, w którym można było zapisywać spostrzeżenia dotyczące odwiedzanych miejsc. W każdym większym mieście warto było nabyć jego plan aby „(…) obeznać się dobrze z położeniem i okolicą miasta, w którem przebywa.” Wskazano również, że „(…) do istotnych, a podróżującemu, zwłaszcza pieszemu, koniecznie potrzebnych rzeczy, należy paszport od właściwej władzy. Paszport ten w wielu krajach przez rezydujących ministrów oraz agentów podpisanym bywa.”

Podkreślono również, że podróże wymagają zdrowia i pieniędzy…

Pozostała część tekstu TU