sobota, 2 grudnia, 2023

Powstanie Warszawskie – straty polskie i niemieckie

Powstanie Warszawskie uznaje się za jedną z największych i najzaciętszych bitew miejskich II wojny światowej, porównywalną jedynie z walkami w Stalingradzie. Tylko w dwóch innych okupowanych stolicach Europy – Paryżu i Pradze – miały miejsce antyniemieckie powstania. Pod względem rozmachu, długości trwania i zaciętości walk ustępowały one jednak Powstaniu Warszawskiemu. Powstanie paryskie trwało bowiem tydzień, a straty po obu stronach zamknęły się liczbą ok. 7000 zabitych i rannych. Z kolei powstanie w Pradze trwało cztery dni, a liczba żołnierzy i cywilów zabitych w trakcie walk wyniosła nieco ponad 2800. Przypomnijmy: Powstanie Warszawskie trwało 63 dni.

O stratach polskich i niemieckich przeczytacie tu:

http://strefahistorii.pl/article/6475-powstanie-warszawskie-straty-polskie-i-niemieckie?fbclid=IwAR1IS5_zcBLgyvOtyQ4Vp64iHfuj3Euf6RpwjqfcsXqH6qqGbYXNhdHZCqc