niedziela, 3 marca, 2024

Premier powołał Radę Instytutu Strat Wojennych

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał 13-osobową Radę Instytutu Strat Wojennych. W skład Rady weszli eksperci – profesorowie odpowiedzialni za powstawanie raportu w sprawie strat wojennych w Polsce, a także reprezentanci wskazani przez prezydenta RP, marszałka Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczącym Rady został poseł Arkadiusz Mularczyk.Stanowisko dyrektora Instytutu sprawuje obecnie historyk dr hab. Bogdan Musiał. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego został powołany 2 grudnia 2021 roku zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską w zakresie wiedzy o konsekwencjach II wojny światowej.

Więcej szczegółów TU