piątek, 22 września, 2023

Rusza kolejna edycja konkursu Samorząd dla Dziedzictwa

Kościół św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich

Do końca maja 2022 r. miasta i gminy mogą się zgłaszać do trzeciej edycji konkursu Samorząd dla Dziedzictwa. Ocenie podlegać będzie opracowanie i realizacja ich programów opieki nad zabytkami. Dla laureatów przewidziane są nagrody, m.in. wyprodukowanie filmu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane samorządy gminne, które modelowo wywiązują się z realizacji zapisów gminnych programów opieki nad zabytkami. Dokumenty te mogą być zgłaszane do konkursu w trzech kategoriach: dużych i średnich gmin miejskich (liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców), małych gmin miejskich (liczących poniżej 50 tys. mieszkańców) oraz gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich.

– Do przesłanek pozwalających na ubieganie się o tytuł laureata należą prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami, a także realizacja działań i zadań, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy – informuje dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Spełnienie tych ustawowych wymogów przez daną gminę podlegać będzie ocenie jury konkursu, w którym zasiadają specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem oraz planowania strategicznego rozwoju lokalnego. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie generalny konserwator zabytków.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 31 maja 2022 r. na adres:
Narodowy Instytutu Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/

Kiedy poznamy wyniki?

Listę nominowanych poznamy do 20 września 2022 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi podczas uroczystości, w trakcie której zaprezentowane zostaną nominowane miasta i gminy.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje promocyjny film i zrealizuje kampanię informującą o dziedzictwie kulturowym gmin, które otrzymają tytuł laureata.

*  *  *

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Samorząd dla Dziedzictwa jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje generalny konserwator zabytków, natomiast koordynatorem i realizatorem procedury konkursowej jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jeśli podoba Ci się nasza twórczość, wesprzyj niezależne media i postaw nam kawę TU