poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Szczerbiec – historia koronacyjnego miecza polskich królów

Jego początki są legendarne. Przez lata posługiwano się nim podczas koronacji królów Polski. W 1795 r. Szczerbiec zrabowali Prusacy. Następnie wystawiano go w Paryżu na wystawie światowej, a potem miecz przejęli Rosjanie. Do wolnej Polski wrócił na krótko. Tuż po wybuchu II wojny światowej konieczne okazało się wywiezienie przedmiotów przechowywanych w Skarbcu Koronnym na Wawelu, min. Szczerbca. Miecz trafił aż za Ocean Atlantycki. 

 Legenda mówi, że pierwszy król Polski, Bolesław Chrobry, uderzył mieczem  w Złotą Bramę w Kijowie w 1018 r. podczas zdobycia tego miasta. W trakcie miecz miał się wyszczerbić i stąd wzięła się nazwa Szczerbiec. Informacje o tym podają średniowieczni kronikarze, piszący o dziejach Polski, m.in. Gall Anonim, Wincenty Kadłubek i Jan Długosz. 

Historycy nie ufają jednak legendzie i podejrzewają, że  miecz,  pochodzi z drugiej połowy XIII w.  Prawdopodobnie należał do któregoś z  polskich książąt – być może właścicielem Szczerbca był Bolesław Pobożny. Prawdopodobnie po raz pierwszy, jako insygnium koronacyjne, został użyty w 1320 r. podczas koronacji Władysława Łokietka. 

 W czasach wojen Polski z sąsiadami w XVII i XVIII w. miecz był wielokrotnie ukrywany przed najeźdźcami. W 1764 r. Szczerbiec po raz ostatni został użyty podczas koronacji ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1795 r. Prusy, Rosja i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski i państwo to przestało istnieć na mapach. Szczerbiec wpadł w ręce Prusaków, którzy wywieźli go do Berlina i słuch o nim zaginął. Na arenę historii wrócił za sprawą rosyjskiego księcia. Niejaki książę Dymitr Łobanow-Rostowski zgłosił się do generała Wincentego Krasińskiego, marszałka Sejmu Królestwa Polskiego oferując mu średniowieczną broń, którą – jak twierdził – był prawdziwy Szczerbiec. Skąd go miał? Łobanow twierdził, że kupił go w Moskwie od ormiańskiego handlarza. W rzeczywistości musiał nabyć go w Berlinie lub Królewcu. Arystokrata próbował ukryć pochodzenie miecza, ponieważ zgodnie z prawem powinien oddać go… carowi Aleksandrowi I. Łobanow, – notabene – carski minister  sprawiedliwości, chciał po prostu zarobić. Nie wyszło. Krasiński ofertę odrzucił. Miecz trafił w ręce rosyjskich kolekcjonerów. Szczerbiec pokazano na wystawie w Paryżu w 1878 r. Jan Nepomucen Sadowski, polski archeolog, rozpoznał w nim autentyczny miecz koronacyjny królów Polski. 

Rosjanie  oddali Szczerbiec Polakom dopiero w 1924 r. po przegranej wojnie polsko-bolszewickiej (wcześniej Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.). W 1939 r., gdy Niemcy napadły na Polskę i rozpoczęły II wojnę światową, Polacy miecz koronacyjny i inne skarby narodowe ewakuowali aż do Kanady. Tam bezpiecznie przeczekał konflikt zbrojny i wrócił do Polski 3 lutego 1958 r. Obecnie przechowywany jest w Krakowie na Wawelu.

O historii pozostałych utraconych regaliów możecie poczytać tu

Polskie regalia – historia tak prawdziwa jak smutna