poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Powrót arcydzieł za miliony

Oddał znaczki za “pepeszę”. Potem stworzył zadziwiającą kolekcję, która właśnie wróciła do Polski.

Kolekcjoner to zaiste dziwny człek. Z jednej strony oddany pasji, z drugiej byt może nieco dziwaczny – wszak zbierać można rozmaite rzeczy: od pocztowych znaczków po auta. Gdzieś w środku stawki plasują się kolekcjonerzy dzieł sztuki bodaj dziedziny najtrudniejszej do zbierania – bo kompletnie nieprzewidywalnej – gdzie często przypadek rządzi spotkaniami człowieka z dziełem sztuki. Są kolekcje, które buduje się latami. Są kolekcje, które wyprzedaje się „na sztuki”. Są też kolekcje, które kupuje się po prostu.

24 maja w Bydgoskim Centrum Sztuki miał miejsce wernisaż niezwykłej kolekcji zatytułowanej „Powroty”, odkupionej przez jednego z polskich kolekcjonerów – gromadzonej przez lata – kolekcji Stanisława Zbigniewa Mikulskiego…

Jak to się stało, że ta kolekcja wróciła do Polski? Szczegóły tu: http://strefahistorii.pl/article/6400-powrot-arcydziel-za-miliony