środa, 27 września, 2023

Mistrzowie w Drodze jadą na północ

Pamiętacie „Mistrzów w Drodze”? Teraz kultowe warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jadą nad morze. Po działaniach w małopolskich szkołach średnich eksperci BRD ruszają edukować uczniów w województwach pomorskim i i kujawsko-pomorskim.

„Mistrzowie w drodze” to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowany do młodych kierowców. Organizowany jest po raz trzeci przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN. Eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego odwiedzają uczniów ostatnich klas szkół średnich, by przeprowadzić warsztaty edukacyjne.

Z grona uczestników spotkań po zdanych testach wiedzy zostają wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy. Spotkania prowadzone są w formie dialogu z młodymi ludźmi, a znaczną część programu stanowią ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem dedykowanych tej tematyce narzędzi edukacyjnych. Podczas rozmowy z ekspertami jest okazja do właściwej interpretacji niektórych przepisów ruchu drogowego i klarownego spojrzenia na przyczyny zdarzeń drogowych. Młodzi kierowcy mogą podzielić się swoimi pierwszymi doświadczeniami za kierownicą i wskazywać obszary, w których szczególnie potrzebują edukacji. W dalszej kolejności planowane są warsztaty w województwach: lubelskim, mazowieckim i łódzkim.

Zobacz również: