czwartek, 18 kwietnia, 2024

Zmiany w przepisach użytkowania hulajnóg elektrycznych

foto/mat.prasowy

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem elektrycznych hulajnóg w ruchu i korzystaniem z nich wchodzą w życie 20 maja 2021 roku. Precyzują one kwestie dotyczące wieku użytkownika, prędkości i przestrzeni, po której wolno się poruszać na hulajnodze elektrycznej, a także miejsc parkowania hulajnóg współdzielonych.

Przestrzeń do jazdy, prędkość, wiek użytkownika:

 • hulajnogą będzie można jechać wydzielona drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, z prędkością do 20 km/h
 • gdy w pobliżu nie ma wydzielonej drogi dla rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, należy jechać po jezdni, o ile obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h
 • gdy na drodze obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h, a w pobliżu nie ma wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, dopuszcza się jazdę po chodniku, jednak z prędkością dostosowaną do prędkości pieszych (nowelizacja ustawy nie określa jednoznacznie jaka to prędkość), z uwzględnieniem ich bezwzględnego pierwszeństwa
 • dzieci w wieku do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłych
 • młodzież w wieku 10-18 lat chcąca poruszać się na hulajnodze, będzie zobowiązana posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dokument taki nie będzie wymagany dla osób powyżej 18 r.ż.

Kierującemu hulajnogą elektryczną nie wolno:

 • ciągnąć lub holować inny pojazd
 • przewozić innych osób, zwierząt i ładunków
 • prowadzić hulajnogi pod wpływem alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

Przypomnijmy, że jesienią 2020 r. Miasto Gdańsk podpisało porozumienia z pięcioma operatorami elektrycznych hulajnóg. Pojawiły się w nich zapisy porządkujące zasady ich funkcjonowania na obszarze naszego miasta:

 • Ograniczenie maksymalnej prędkości do 12 km/h wprowadzone zostało na obszarze Głównego Miasta w obrębie dzielnicy Śródmieście wraz z Wyspą Ołowianką i północną częścią Wyspy Spichrzów, tj. obszaru ograniczonego ul. Okopową, ul. Podwale Staromiejskie, ul. Grodzką, ul. Wartką, ul. Na Stępce, ul. Szafarnia, ul. Podwale Przedmiejskie.
 • W Gdańsku wyznaczono miejsca przeznaczone do parkowania współdzielonych hulajnóg, a porozumieniach z operatorami określono sposób premiowania użytkowników współdzielonych hulajnóg, którzy odbiorą pojazd spoza parkingu i odstawią go na wyznaczone przez miasto miejsce.

Nowelizacja przepisów wchodząca w życie 20 maja br. jasno określa zasady parkowania hulajnóg elektrycznych w przestrzeni miejskiej. Użytkownik będzie miał obowiązek odstawienia urządzenia w wyznaczonym miejscu na chodniku.

– Jesienią ubiegłego roku wyznaczyliśmy w Gdańsku 135 parkingów dla hulajnóg o łącznej pojemności 1403 miejsc – przypomina Łukasz Kłos, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG. – W zimie zmienne warunki pogodowe przeszkodziły nam w oznaczeniu wszystkich lokalizacji. Pozostałe wyznaczymy do końca maja br. Docelowo będzie ich 230, z w sumie 2376 ogólnodostępnymi miejscami do parkowania hulajnóg.

A jeśli w pobliżu nie ma wyznaczonego miejsca do parkowania hulajnóg, nowe przepisy wskazują:

 • zaparkowany pojazd można pozostawić na chodniku przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
  • hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi, najbardziej oddalonej od jezdni
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu nie może utrudniać poruszania się pieszym i ma być nie mniejsza niż 1,5 m.
Zobacz również: