02:07
8 lipiec 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gdański: W straży miejskiej powstaje Referat Ekologiczny

Zamieszczono dnia czw., 2019-11-14 11:59

O tym, że troska o środowisko jest koniecznością, nikogo przekonywać nie trzeba. To też jeden z ważniejszych aspektów działalności gdańskiej straży miejskiej. W jej strukturze powstaje Referat Ekologiczny. Strażnicy zapraszają chętnych.

Zadaniem nowego referatu będzie prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska. Strażnicy będą podejmować stosowne działania, by nie dochodziło do naruszania przepisów dotyczących czystości i porządku. Wszystko to we współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi miasta Gdańska oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.

W strukturze Referatu znajdą się dwie sekcje:

Sekcja Ochrony Środowiska, do zadań której należeć będą między innymi działania na rzecz czystego powietrza: prowadzenie kontroli w zakresie spalania odpadów oraz pobieranie próbek popiołów do badania. Ponadto funkcjonariusze będą sprawdzać odprowadzanie ścieków, lokalizować miejsca nagminnie zaśmiecane, w szczególności dzikie wysypiska śmieci oraz prowadzić czynności w celu ustalenia sprawców oraz doprowadzenia do usunięcia odpadów.

Sekcja Kontroli Odpadów, działająca w ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Będzie się ona zajmować kompleksową kontrolą gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości i porządku wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego.

W Referacie Ekologicznym będzie pracować 18 strażników. Na wyposażeniu nowego referatu znajdą się: pojazd - mobilne laboratorium, 3 pojazdy uprzywilejowane, w tym pojazdy z napędem elektrycznym, 4 fotopułapki i dron.

W chwili obecnej w straży miejskiej prowadzony jest nabór pracowników do struktur referatu. Szukamy osób, którym na sercu leży troska o środowisko naturalne i chciałyby o nie zadbać, pracując na jego rzecz. Trwają także czynności zmierzające do zorganizowania pomieszczenia lokalowego i zakupu potrzebnego sprzętu.

Pierwszy zespół już działa

Inauguracja działalności nowego referatu niebawem, bo w przyszłym roku. Sezon grzewczy już się jednak rozpoczął i na numer alarmowy 986 wpływają liczne zgłoszenia mieszkańców o spalaniu odpadów. Dlatego też 4 listopada został powołany specjalny zespół ds. kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów w urządzeniach grzewczych. W jego skład wchodzi 5 strażników. Ich zadaniem jest realizacja spraw napływających do straży miejskiej dotyczących podejrzenia spalania odpadów.

Jednym z narzędzi, które mundurowi wykorzystają do walki ze spalaniem śmieci w przydomowych kotłowniach, jest pobieranie próbek popiołu. Strażnicy będą je pobierać samodzielnie (w ubiegłych latach robił to rzeczoznawca powołany przez Wydział Środowiska). W tym sezonie grzewczym będzie to 60 próbek, które potem trafią do analizy laboratoryjnej. Sprawdzone zostaną przede wszystkim te nieruchomości, które najczęściej będą się pojawiały się w zgłoszeniach przekazywanych przez mieszkańców.

Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

info/foto: www.strazmiejska.gda.pl