15:07
16 lipiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Skarszewy: Urząd działa jak przed pandemią

Zamieszczono dnia pon., 2020-05-25 08:20

Urząd Miejski w Skarszewach wrócił do normalnego trybu pracy, tak jak w czasie przed epidemią - nadal z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego z klientem, ale realizując zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r., czyli przede wszystkim:

-rejestracji stanu cywilnego;

-ewidencji ludności i dowodów osobistych;

-świadczenia usług komunalnych;

-administracji architektoniczno-budowlanej (w tym: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);

- administracji z zakresu ochrony środowiska (w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów).

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Aby sprawnie koordynować ilość klientów przebywających w jednym czasie w urzędzie – wejście główne pozostaje nieczynne, przy wejściu bocznym (od ul. Zamkowej) funkcjonuje domofon.

Celem sprawnego załatwienia sprawy lub umówienia osobistego zaleca się kontakt telefoniczny/mailowy z urzędnikiem. 

Praca w urzędzie wykonywana jest z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dla bezpieczeństwa pracowników i klientów na każdym piętrze urzędu rozmieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji.

W związku z zapytaniami klientów informujemy również, że decyzją kierownictwa Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim – filia banku funkcjonująca do tej pory w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pozostaje nieczynna.

info/foto: FB/Skarszewy