00:08
6 Sierpień 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kartuski park oficjalnie otwarty

Zamieszczono dnia pon., 2020-07-06 14:12

W poniedziałek 6 lipca o godz. 13.00 w Kartuzach odbyło się uroczyste otwarcie odmienionego Parku im. A. Majkowskiego w Kartuzach. W wydarzeniu wział udział marszałek Mieczysław Struk, a honorowym gościem wydarzenia był marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Choć projekt rewitalizacji obszaru Centrum w Kartuzach nadal trwa, do użytku mieszkańców oddana zostanie jedna z najbardziej reprezentacyjnych części miasta, zrewitalizowana dzięki unijnym środkom. Celem rewaloryzacji Parku im. A. Majkowskiego było nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Prace objęły poprawę infrastruktury, m.in. wyrównanie terenu, uzupełnienie kostki na alejkach, wycinkę drzew, nasadzenie zieleni, wymianę lamp, wyposażenie w elementy małej architektury, w tym urządzenia publicznej siłowni oraz placu zabaw. Park po zmianach to doskonałe miejsce dla mieszkańców do odpoczynku, spędzania wolnego czasu, spacerowania, uprawiania sportów oraz zabawy dzieci na placu zabaw. W ramach prowadzonych działań infrastrukturalnych, poza rewaloryzacją parku im. A. Majkowskiego, rewitalizacja obszaru Centrum Kartuz objęła: adaptację Dworu Kaszubskiego na cele społeczne – utworzenie Centrum Usług Społecznych i Klubu Integracji Społecznej; adaptację budynku dworca kolejowego m.in. na bibliotekę; zagospodarowanie i uzupełnienie małej architektury rynku; rewaloryzację Parku im. dr. H. Kotowskiego; remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych (22 wspólnoty mieszkaniowe). Działania społeczne obejmują utworzenia i rozwoju Klubu Integracji Społecznej, który wsparciem objął łącznie 153 mieszkańców Kartuz, korzystających z pomocy społecznej, a wśród nich 35 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki środkom unijnym rozwija się także Centrum Usług Społecznych, które w ramach unijnego projektu wspiera 55 osób - klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w obszarze rewitalizowanym Centrum Kartuz. Prowadzone są poradnictwo dla opiekunów osób starszych, teleopieka, zajęcia warsztatowe i ruchowe dla seniorów, poradnictwo indywidualne dla seniorów, klub dla rodzin, poradnictwo indywidualne dla rodzin, terapie i mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności rodzicielskich. Całkowity koszt rewitalizacji to 27,2 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 14,4 mln zł. Projekt rewitalizacji obszaru Centrum Kartuz realizowany jest od czerwca 2016 roku i zakończony zostanie w grudniu 2020 roku.

foto/B.Gondek