11:08
12 Sierpień 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 lipca

Zamieszczono dnia pon., 2020-07-13 12:42

Rada Ministrów rozporządzeniem z 10 lipca 2020 r. przedłużyła czas przez który można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 lipca 2020 r.
Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca.

Nowe przepisy wydłużają jednak to prawo o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wciąż będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do 8 roku życia, do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nadal, nawet gdy placówka jest otwarta, rodzice mają wybór czy posłać do niej dziecko czy nie. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać świadczenie.
Nie zmieniły się zasady wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 13 lipca.

Info: ZUS