niedziela, 3 marca, 2024

Polacy chcą stworzyć fabrykę baterii sodowo-jonowych

O pomyśle budowy w Polsce fabryki produkującej baterie w technologii sodowo-jonowej rozmawiali podczas spotkania w Politechnice Warszawskiej przedstawiciele rządu, nauki i biznesu.

Akumulatory wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe służą do magazynowania energii elektrycznej w przenośnych urządzeniach elektronicznych, pojazdach elektrycznych i hybrydowych, a także do wielkoskalowego magazynowania energii. Ponieważ zasoby litu i metali przejściowych, zwłaszcza kobaltu, są ograniczone, na świecie trwają poszukiwania nowej generacji ogniw. Jednym z takich rozwiązań mogą być ogniwa sodowo-jonowe, które są bardziej ekologiczne i cechują je znacznie lepsze parametry.

Dr Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Główny Geolog Kraju, dr Przemysław Ligenza – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicielce Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn dyskutowali o działaniach, które należy podjąć, by zrealizować pomysł budowy fabryki produkującej ogniwa (baterie) w technologii sodowo-jonowej. Omówiono również rolę środowiska naukowego, a przede wszystkim możliwości współpracy wszystkich stron.

Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn powstało w 2018 r. Jego założycielami są: Politechnika Warszawska (lider), Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Poznańska, Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska. Konsorcjum skupia się na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii. Jest wyrazem konsolidacji środowiska naukowego, przedstawicieli władz państwa oraz przemysłu bateryjnego w obliczu wyzwań elektromobilności.

Zobacz również: