poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Notariusz w Gdańsku? Od czego zależy wysokość taksy notarialnej? Spójrzmy!

foto/mat.prasowy

Wiele osób zadaje sobie pytanie kto to w ogóle jest notariusz. Otóż jest to prawnik powołany przez Ministra Sprawiedliwości, który dokonuje czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego. Co warto wiedzieć o usługach notariusza?

W czym może nam pomóc notariusz?

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Przede wszystkim tworzy akty stosowania prawa i w pewnym stopniu świadczy również pomoc prawną. W ramach swojej działalności musi on także zachować tajemnice na temat okoliczności, jakie zostały mu ujawnione w związku z wykonywaną czynnością notarialną.

Co ważne, tajemnica notarialna nie ustaje w momencie odwołania notariusza. Do zwolnienia z niej zawsze będzie uprawniony Minister Sprawiedliwości. Dlatego warto wybrać sprawdzonego i doświadczonego notariusza. Wtedy będziemy mieć gwarancję, że wszystkie informacje będą odpowiednio chronione.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie państwa bez notariuszy. Ogromna ilość czynności prawnych musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno rozdzielności majątkowej, jak i złożenia księgi wieczystej, spadku, czy przepisania domu, mieszkania lub innej własności.

Do głównych zadań notariusza można zaliczyć sporządzanie aktów notarialnych, podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń, podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, czy sporządzanie protestów weksli i czeków. Jeżeli szukasz notariusza w Gdańsku, listę urzędników państwowych znajdziesz np. tutaj:

https://aleo.com/pl/branza/notariusz/gdansk

Ile kosztuje notariusz przy zakupie domu?

Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem domu, warto od razu wziąć pod uwagę koszty notarialne, czyli przykładowo taksę notarialną, odpis aktu notarialnego, czy wpis do księgi wieczystej.

Taksa notarialna jest wynagrodzeniem dla notariusza za sporządzenie umowy kupna-sprzedaży, a jego maksymalną wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku.

Koszt taksy notarialnej jest zależny od wartości nieruchomości, a także po części od samego notariusza. Przykładowo koszt przy transakcji powyżej 60 000 zł, a do 1 000 000 wynosi 1010 zł + 0,4% nadwyżki z kwoty przekraczającej 60 000 zł. Jeżeli więc zdecydujemy się na zakup domu o wartości 600 000 zł, to będziemy musieli wydać 1010 zł plus 0,4% z 540 000, czyli 3160 złotych.

Oprócz tego trzeba mieć jeszcze na uwadze pozostałe opłaty notarialne, czyli odpis aktu notarialnego, wpis w księdze wieczystej prawa własności, założenie księgi wieczystej, czy wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej.

Gdzie notariusz przesyła akt notarialny?

Często zdarzają się sytuacje, kiedy po wielu latach od zawarcia umowy u notariusza potrzebujemy dodatkowy wypis aktu notarialnego. Na początku po zawarciu umowy notariusz oprawia oryginały aktów notarialnych. Są one następnie przechowywane u niego w kancelarii przez 10 lat. W tym czasie notariusz sporządza wypis aktu na każde nasze żądanie.

Po upływie 10 lat notariusz przesyła akty notarialne razem z załączonymi dokumentami do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Jeżeli czynność notarialna miała miejsce wcześniej niż 10 lat temu, aby otrzymać wypis aktu, należy udać się właśnie do tego wydziału.

Wypis zostanie wtedy sporządzony i podpisany przez sędziego. Przykładowo jeżeli akt notarialny był sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, należy udać się do Sądu w Gdańsku, ponieważ akty przekazuje się do instytucji według siedziby kancelarii.

Materiał sponsorowany

Zobacz również: