piątek, 23 lutego, 2024

Będzie się budować w powiecie gdańskim

foto. polnocnatv

W ubiegłym roku Powiat Gdański realizował 21 dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym 6 na kwoty przekraczające milion złotych. Większość wykonana została w partnerstwie i przy wsparciu finansowym zainteresowanych gmin.– Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Powiatu Gdańskiego było rozpoczęcie budowy szkoły w Warczu – mówi Starosta Gdański, Stefan Skonieczny. – Koszt inwestycji to 3 miliony złotych. Mamy nadzieję, że już we wrześniu w nowych klasach rozpocznie się nauka. Od ubiegłego roku w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz w ZSR CKP w Rusocinie uczniowie korzystają z nowych, specjalistycznych pracowni i klas lekcyjnych. Powiat Gdański otacza szczególną troską należące do niego obiekty mostowe . Co roku przebudowę przechodzi jedna z 31 przepraw.

– Przez ostanie lata przebudowaliśmy kilka mostów, min.: we Wróblewie, duży most w Lędowie, Bielkówku i Przywidzu – mówi wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon – Sztandarową inwestycją tego roku będzie zaś most w Kolbudach, na który udało się nam pozyskać dofinansowanie. Przy okazji prac mostowych, wyremontujemy drogę. W planach jest także wybudowanie chodnika Kolbudy – Pręgowo. Toczą się także rozmowy z poszczególnymi gminami, uszczegóławiające zakres  tegorocznych wspólnych inwestycji, poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Powiat Gdański planuje zakończyć w tym roku projekt drogi  Różyny – Żelisławki. Złożyliśmy wnioski na przebudowę dróg Koźliny – Wiślina, oraz Trzcinisko – Błotnik. Na dokończenie czeka także „graniczna” droga Pawłowo – Czerniewo. Do wykonania pozostał odcinek około 5 kilometrów. Powiat zamierza w tym roku rozpocząć przebudowę ulicy ulicy Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim. W planach jest także wybudowanie chodnika Kolbudy – Pręgowo – dodaje wicestarosta. 

Zobacz również: