poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Gmina Kolbudy: Czy będzie rondo w Pręgowie?

foto/www.kolbudy.pl

Budowa ronda w Pręgowie, długo oczekiwany chodnik na odcinku Kolbudy-Pręgowo, doświetlenie przejść dla pieszych w Bielkowie i Pręgowie, a także wykonanie dokumentacji projektowej dla chodnika między Bielkówkiem a Goszynem – to inwestycje, które Gmina Kolbudy zamierza realizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

Na przełomie lat 2021/2022 może się rozpocząć budowa ronda u zbiegu ulic Bronisława Bukowskiego i Świętego Rocha w Pręgowie. Powiat Gdański otrzymał już na ten cel dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 2,4 miliona złotych. W kosztach realizacji zadania partycypować ma Gmina Kolbudy, która pokryje połowę różnicy między kwotą dofinansowania a rzeczywistym kosztem realizacji inwestycji.

To nie jedyne przedsięwzięcie, które w Pręgowie realizować ma nasz samorząd wraz ze starostwem powiatowym. Również na przełomie lat 2021 i 2022 roku powinna się rozpocząć budowa długo oczekiwanego przez mieszkańców ciągu pieszego o długości 1172 metrów pomiędzy Pręgowem i Kolbudami. Szacuje się, że w przypadku obu tych inwestycji wkład Gminy Kolbudy wyniesie ok. 500 tysięcy złotych.

Jeszcze w tym roku, wspólnie z powiatem, Gmina Kolbudy planuje doświetlić dwa przejścia dla pieszych, przy ul. Rolniczej w Bielkowie oraz w pobliżu szkoły w Pręgowie.  

Jest też duża szansa, że do końca bieżącego roku Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika między Bielkówkiem a Goszynem.

– Wszystkie te zadania w sposób znaczący poprawią poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nasz samorząd chętnie wspiera finansowo inwestycje powiatu, które służą naszym mieszkańcom. To dla mnie szczególnie ważne projekty, do realizacji których zobowiązałem się obejmując urząd. Nasi mieszkańcy od dawna zabiegali o wykonanie chodnika z Kolbud do Pręgowa czy z Bielkówka do Goszyna. W tym drugim przypadku opracowana zostanie dokumentacja, ale to ważny krok do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast o tym jak istotne jest doświetlanie przejść dla pieszych wszyscy doskonale wiemy.

W ramach współpracy ze starostwem modernizowany jest aktualnie most na ulicy Przemysłowej w Kolbudach oraz planowana jest modernizacja nawierzchni na ulicy Przemysłowej, od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do granicy gminy, przed Łapinem Kartuskim. W 2019 roku podpisano list intencyjny, w którym Wójt Gminy Kolbudy i Starosta Powiatu Gdańskiego zobowiązali się do wspólnej realizacji inwestycji drogowych w latach 2019-2023. Wspomniane zadania inwestycyjne to część spisanych wówczas deklaracji.

Zobacz również: