czwartek, 28 września, 2023

Mundurowi ze Starogardu Gdańskiego podsumowali najczęstsze zagrożenia w powiecie starogardzkim

foto.KPP w Starogardzie Gdańskim

Policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w 2020 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu starogardzkiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W minionym 2020 roku starogardzcy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 1320 sygnałów napływających od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania.

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, to tylko część zagrożeń, jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie powiatu starogardzkiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości (884), nieprawidłowego parkowania pojazdów (181) oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (91). Stanowiły one zdecydowaną większość wszystkich sygnałów społecznych.

Naniesione na mapę zgłoszenia, w zdecydowanej większości dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie różnego rodzaju spotkań i rozmów z mieszkańcami.

Weryfikując otrzymane w 2020 roku za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszenia, mundurowi potwierdzili 818 zagrożeń, co stanowiło ponad 61% wszystkich sygnałów. Mimo że większość zdarzeń ma charakter incydentalny, to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania.

info/foto/KWP w Gdańsku

Zobacz również: