sobota, 30 września, 2023

Najważniejsze inwestycje w Pruszczu Gdańskim w 2021 roku

foto. UM Pruszcz Gdański

Dla Pruszczan to będzie bardzo ważny rok – poznaliśmy najważniejsze zadania inwestycyjne, zawarte w budżecie Miasta Pruszcz Gdański.

Miasto rozpocznie  budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim – rejon Przy Torze, oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta, wraz z budową układu drogowego tych ulic oraz zbiornika wód opadowych przy ulicy Jaśminowej.- Bardzo ważnymi, tegorocznymi inwestycjami będą: rewitalizacja parku przy ulicy Wita Stwosza, oraz budowa dużego terenu rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym – mówi Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański, Janusz Wróbel. – Wielu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego z pewnością doceni rozbudowę i remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ulicy Wojska Polskiego 34. Czeka nas także kolejny etap rewitalizacji „Domu Młynarza”, wraz z otoczeniem. Miasto w dalszym ciągu wspierać będzie renowację zabytków, dotując remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Nadal kontynuowana będzie rozbudowa węzłów integracyjnych. Wykonany zostanie także projekt układu drogowego, łączącego ul. Sikorskiego, Skalskiego z układem drogowym w Cieplewie. Miasto planuje dofinansować nowy samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem na obie osie dla OSP. Czekają nas też poważne remonty w szkołach. Wśród nich przebudowa szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w SP nr 4. Powstaną też dwa projekty nowych sal gimnastycznych oraz sal lekcyjnych– w SP nr 2 i SP nr 3, oraz projekt rozbudowy budynku MOPS na rzecz seniorów.

Zobacz również: