niedziela, 3 marca, 2024

Budżet Obywatelski gminy Kolbudy – głosowanie

Dziesięć projektów zgłoszonych przez mieszkańców zostanie w przyszłym roku zrealizowanych przez Gminę Kolbudy w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego. 11 września br. dobiegło końca głosowanie, w którym oddano 2480 głosów ważnych. Na realizację zadań zgłoszonych przez lokalną społeczność samorząd przeznaczył 450 000 złotych. Kwota ta wystarczy na wykonanie dziesięciu inwestycji, na które oddano najwięcej głosów. Zgodnie z regulaminem koszt jednego przedsięwzięcia nie mógł przekroczyć 80 000 złotych. Do drugiej edycji BO zgłoszono łącznie 24 projekty.


– Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie projektów i ich promocję – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Budżet Obywatelski pokazuje, że mieszkańcy chcą się angażować w to co dzieje się w ich okolicy. To element budowania społeczeństwa obywatelskiego, które samo wychodzi z inicjatywami i poświęca wiele energii na ich doprowadzenie do szczęśliwego końca. Podziękowania należą się również wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu w formie elektronicznej czy tradycyjnej, papierowej. Gratuluję autorom projektów, które zostały zakwalifikowane do realizacji oraz mieszkańcom, którzy się do tego przyczynili.


LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFILKOWANYCH DO REALIZACJI:

  • Jeszcze piękniejsze Bąkowo

Wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na dz. 253/12 uwzględniającego potrzeby odwiedzających go mieszkańców.

  • Bezpieczne przejście Kowale

Wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych ul. Heliosa 14 i Zeusa 80.

  • Bezpieczne drogi Jankowo Gdańskie

Utworzenie szykan (takich, jak w Otominie) na drodze będącej przedłużeniem Parkowej, prowadzącej przez las z Jankowa do Bąkowa, do osiedla Sarnia Dolina.

  • Poprawa bezpieczeństwa na sołeckim placu zabaw w Lublewie Gdańskim

Wykonanie dojścia do placu sołeckiego, który jest obecnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublewa Gdańskiego. Poprawa stanu drogi, montaż bramy i ogrodzenia, zakup i montaż lamp.

  • Na przystanku w Otominie suchą stopą błoto miniesz

Projekt obejmuje wykonanie chodnika wraz z krawężnikiem drogowym wokół pętli autobusowej w Otominie.

  • Plac zabaw dla każdego Czapielsk

Wykonanie realizacji z projektu na zagospodarowanie działek 105/1; 105/4; 105/5 obręb Czapielsk ul. Słonecznikowa.

  • Plac zabaw w Ostróżkach

Zakup urządzenia zabawowego – linarium, wraz z montażem na terenie rekreacyjnym Świetlicy Wiejskiej w Ostróżkach.

  • Modernizacja drogi Tysiąclecia do placu zabaw w Kolbudach

Zmiana nawierzchni drogi do placu zabaw przy ul. Tysiąclecia w Kolbudach.

  • Bezpieczny oświetlony plac zabaw w Pręgowie

Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej ładowanej wiatrem i słońcem na placu zabaw w Pręgowie przy ul. Bukowskiego

  • Wiata przystankowa Buszkowy

Montaż wiaty dla oczekujących na autobus pasażerów przystanku autobusowego na ul. Dolnej.

Od 29 sierpnia do 11 września br. w głosowaniu wzięło udział 1153 mieszkańców. Na karcie do glosowania można było wybrać do trzech projektów, czyli wskazać trzy zadania do realizacji. Większość glosujących (58%) stanowiły kobiety. Najliczniej głosowali mieszkańcy w przedziale wiekowym 36-49 lat, którzy stanowili 44,7 % osób biorących udział w wyborze projektów.

info/foto/UG Kolbudy

Zobacz również: