piątek, 29 września, 2023

Certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia dla Gminy Kolbudy

foto/UG Kolbudy

Gmina Kolbudy otrzymała właśnie prestiżowy certyfikat nadawany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) samorządom przyjaznym starzeniu się. To ogromne wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, że w tym elitarnym gronie znajduje się zaledwie dziewięć miast i gmin z Polski, a kolbudzki samorząd jest w tym gronie jedyną gminą wiejską. Światowa Organizacja Zdrowia szczegółowo przyjrzała się działaniom i doceniła różnorodność, charakter oraz strategię działań podejmowanych przez Gminę Kolbudy na rzecz osób starszych.

– Polityka senioralna jest dla nas jednym z priorytetów – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Starzenie się społeczeństwa to dziś wyzwanie dla większości samorządów. W miastach i gminach zwiększa się liczba mieszkańców, którzy zakończyli już aktywność zawodową i szukają nowych przestrzeni dla swojej aktywności i wciąż dużej energii. Od kilku lat aktywnie staramy się budować atrakcyjną ofertę rekreacyjną, ale również wdrażamy rozwiązania służące wspieraniu osób starszych. Nasze działania oraz obrana strategia zostały pozytywnie ocenione w procesie certyfikacji przeprowadzonej przez WHO. Zostaliśmy jednym z 1114 samorządów z całego świata uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za przyjazne seniorom.   

Światowa Organizacja Zdrowia doceniła działania Gminy Kolbudy na rzecz aktywizacji seniorów, wkład w rozwój infrastruktury dedykowanej tej grupie mieszkańców, ale również projekty służące wspieraniu osób starszych w ich codziennym życiu. Organ certyfikujący pozytywnie ocenił inicjatywy naszego samorządu sprzyjające budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych, jako mieszkańców aktywnych, wszechstronnie uzdolnionych, chętnych do zdobywania nowych umiejętności oraz spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników. Nie bez znaczenia pozostały również przedsięwzięcia służące międzypokoleniowej integracji społeczności lokalnej.

– Certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia potwierdza, że polityka senioralna gminy zmierza we właściwym kierunku – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – To docenienie pracy, decyzji oraz inicjatyw, które poprzedzone były wieloma szczegółowymi diagnozami. Nie udałoby się tego osiągnąć bez współpracy z naszymi partnerami, jak choćby Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko, z którą od lat realizujemy wiele projektów. Ale ludzi przyjaznych naszym działaniom jest znacznie więcej. Mamy sporo pomysłów i wspaniałych mieszkańców, którzy chcą korzystać z oferty i chętnie wychodzą ze swoich domów, aby podejmować kolejne wyzwania.

Gmina Kolbudy jest niewątpliwie jedną z niewielu gmin wiejskich w Polsce, na terenie której działają aż dwa Kluby Senior+, a także Koła Seniora. Samorząd realizuje również bogatą ofertę rekreacyjną. Zajęcia i warsztaty organizowane przez gminę cieszą się ogromną popularnością wśród starszych mieszkańców gminy. Samorząd, korzystając z zewnętrznych dotacji uruchomił również usługę darmowego transportu dla osób starszych i mających trudności w poruszaniu się. Projekt door-to-door służyć ma głównie aktywizacji osób które mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy dojazdem do urzędu bądź na badania lekarskie. W tym roku w Kolbudach zorganizowano też drugą edycję Kolbudy Senior Challenge, czyli zawodów sportowych dla seniorów. W wydarzeniu udział wzięło ponad stu uczestników. Jeszcze we wrześniu odbędzie się duży bal dla starszych mieszkańców. Weźmie w nim udział około 300 osób.

Jak informuje zastępczyni wójta Anita Richert -Kaźmierska przyznanie certyfikatu nie wiąże się z żadnymi wydatkami obciążającymi samorządową kasę. Wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie na podstawie obiektywnej oceny kilku obszarów działania w zakresie polityki senioralnej samorządu.

– Certyfikat przyznawany jest bezterminowo – mówi Anita Richert – Kaźmierska. – Znalezienie się w tak zaszczytnym gronie z pewnością pomoże nam w realizacji kolejnych planów dotyczących działań na rzecz osób starszych. W środowisku instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów zyskujemy duży atut i stajemy się cenionym partnerem, który stanowi wzór dla innych samorządów.

Proces certyfikacji trwał około czterech miesięcy. Na poddanie się samorządu ocenie Światowej Organizacji Zdrowia zgodę wyraziła Rada Gminy Kolbudy, która wiosną tego roku przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Zobacz również: