czwartek, 28 września, 2023

Conradi patronem ronda na granicy gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański

Karol Fryderyk Conradi został patronem ronda zlokalizowanego na granicy gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański. U zbiegu dróg łączących Kowale, Borkowo i Gdańsk odsłonięto tablicę z imieniem fundatora Instytutu Szkolnego i Wychowawczego, założonego w 1801 roku w Jankowie. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy z gmin Kolbudy, Pruszcz Gdański i Miasta Gdańska, władze powiatu, uczniowie i absolwenci szkoły ufundowanej przez zamożnego gdańskiego filantropa oraz mieszkańcy. Uroczystość zorganizowano w miesiącu obchodów 280 rocznicy urodzin K. F. Conradiego.

Już w lutym bieżącego roku Rada Gminy Kolbudy podjęła uchwałę w sprawie nazwania ronda imieniem Karola Fryderyka Conradiego. W uzasadnieniu zwracano uwagę na zasługi przedstawiciela zamożnego, gdańskiego rodu dla lokalnej społeczności.

Nie była to pierwsza forma upamiętnienia tego filantropa. Już w październiku ubiegłego roku w Jankowie Gdańskim – w pobliżu miejsca, w którym znajdowała się szkoła – odsłonięto pamiątkowy głaz, który przypominaże popularne dziś w regionie Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” – z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu – swoje korzenie mają w Jankowie Gdańskim. Gmach instytutu w Jankowie Gdańskim uległ niestety zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Aby przypominać o historii szkoły i jej fundatorze, w 220 rocznicę jej powstania, w centrum wsi ustawiono pamiątkowy kamień.

A trzy słowa o początkach szkoły w Jankowie Gdańskim przeczytacie tu:

CZEGO UCZONO W JANKOWSKI CONRADINUM?

W wydarzeniu uczestniczył Janusz Frąckiewicz, który z pasją bada dzieje szkoły placówki oraz losy jej fundatora. Posiada bogatą kolekcję prac plastycznych oraz przedmiotów związanych z rodem Conradi oraz szkołą, którą chętnie wybiera dziś wielu młodych mieszkańców naszej gminy. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że korzenie popularnego „Conradinum” sięgają naszej gminy. W 1900 roku szkołę przeniesiono z Jankowa Gdańskiego do nowej siedziby przy dzisiejszej ulicy Piramowicza w Gdańsku – Wrzeszczu.

Uroczystość na granicy obu gmin uświetnił przemarsz mieszkańców w strojach z epoki oraz występy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, przy której również odsłonięto pamiątkową tablicę.

Rondo im. Korola Fryderyka Conradiego zlokalizowane jest u zbiegu ulic: Zeusa, Ofiar Grudniaʹ70, Stylowej i Klasycznej.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Fragment ronda u zbiegu ulic Zeusa w Kowalach, Klasycznej i Stylowej w Borkowie, Gmina Pruszcz Gdański, stanowi własność Gminy Kolbudy.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański wystąpiła z wnioskiem o zaopiniowanie możliwości nadania wspólnej nazwy dla ronda, które częściowo znajduje się w miejscowości Borkowo a częściowo w miejscowości Kowale, gmina Kolbudy.

Karol Fryderyk Conradi urodził się w Gdańsku 25 czerwca 1742r. Zmarł bezpotomnie 12 lipca 1798r. pozostawiając testament. Polski Król, Stanisław August Poniatowski nadał mu tytuł szambelana. Był właścicielem majątków na Żuławach Wiślanych i wysoczyźnie gdańskiej (Sulmin, Otomin, Rębowo, Jankowo, Głębokie, Bąkowo, Gołębiewo, Mokry Dwór, Dziewięć Włok, Wiślina).

Jako filantrop postanowił zapisać w testamencie swój majątek na stworzenie szkoły wraz z zakładem wychowawczym. Szkoła nazwana „Conradinum” została utworzona w Jankowie w 1801 r.
Mając na uwadze zasługi Karola Fryderyka Conradiego dla lokalnej społeczności, zasadnym jest uhonorowanie jego imieniem ronda na granicy Kowal i Borkowa. W związku z powyższym, przedstawiam Radzie Gminy Kolbudy niniejszy projekt do uchwalenia.

Zobacz również: