wtorek, 26 września, 2023

Gmina Kolbudy: Inwestycje w oświacie

Od 1 września br. rozpocznie działalność nowe publiczne przedszkole „Rozgwiazda” w Kowalach. W placówce powstaną po dwa oddziały dla trzylatków i czterolatków, a także grupy dla dzieci pięcio i sześcioletnich. Zakończył się już nabór dzieci do placówki, która pomieścić może 200 dzieci w ośmiu 25 osobowych oddziałach.

– Brak wystarczającej liczby miejsc w publicznych przedszkolach stanowi problem, z którym boryka się większość samorządów – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – W szczególnie trudnej sytuacji są rodzice dzieci najmłodszych, gdyż w pierwszej kolejności tworzone są oddziały dla przedszkolaków w wieku pięciu i sześciu lat, które wkrótce rozpoczną obowiązkową naukę szkolną. Nowe przedszkole w Kowalach w znacznym stopniu pomaga nam rozwiązać ten problem. Utworzone zostaną w sumie cztery oddziały, do których uczęszczać będą dzieci trzy i czteroletnie. W pozostałych czterech znajdą się miejsca dla dzieci starszych.

Za organizację nowego przedszkola, adaptację pomieszczeń oraz nabór dzieci i personelu odpowiada Ogólnopolski Operator Oświaty, który realizuje przedsięwzięcie wspólnie z gminnym samorządem. To partner, który przeprowadził dotąd w kraju około 400 projektów dedykowanych oświacie publicznej.

W obiekcie trwają zaawansowane prace budowlane dostosowujące nowe pomieszczenia do potrzeb placówki wychowania przedszkolnego.

Później niż początkowo planowano zakończona zostanie inwestycja w ZKiW w Bielkówku, obejmująca budowę nowej hali sportowej, dodatkowych sal dydaktycznych i świetlicy sołeckiej. Powodem wydłużenia realizacji inwestycji jest przerwany łańcuch dostaw materiałów budowlanych, na co wpływ ma przede wszystkim toczona za wschodnią granicą wojna i problemy z pozyskaniem surowców wykorzystywanych w branży budowlanej, a także wzrost cen, który dotyka również tego sektora.

– Między innymi z tego powodu znacznie opóźnił się termin dostarczenia zamówionych okien i witryn, które stanowią znaczną część bryły nowego obiektu – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Podobnie jest z elementami metalowej elewacji, która pokryje dobudowaną część szkoły. Ani wykonawca, ani inwestor nie mają wpływu na taki stan rzeczy. Wojna, inflacja, problem z pozyskiwaniem surowców, których głównym dostawcą były Ukraina, Białoruś i Rosja zaskoczyły nas wszystkich. W tym branżę budowlaną, która poszukuje alternatywnych źródeł dostaw do swojej produkcji. Wszystkie te przyczyny nie pozostają bez wpływu na czas realizacji, a także koszty realizacji zadania.

 Chociaż brak okien i elewacji sprawiają wrażenie, że budowa utknęła w martwym punkcie prace wewnątrz są prowadzone i jak słyszymy powinny zostać ukończone do końca września br.

– W budynku zamontowane są instalacje wodne i elektryczne, a także systemy wentylacyjne – mówi Adam Babkiewicz. – W pomieszczeniach sanitarnych położono glazurę. Wylewane są też posadzki, a ściany pokryte zostały tynkiem. Większość najbardziej czasochłonnych prac jest więc wykonana. Sam montaż okien, które właśnie dotarły do Bielkówka, a także gotowych elementów elewacji budynku nie potrwa długo.

Wykonawca rozpoczął montaż dostarczonych na budowę ościeżnic okiennych tuż po ich dostarczeniu przez producenta. Opóźnienie w realizacji inwestycji nie pozostanie jednak bez wpływu na prace szkoły w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

– Niestety we wrześniu nie będziemy mogli jeszcze korzystać z nowych pomieszczeń, jednak szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia zajęć w systemie zmianowym w pierwszej fazie nowego roku szkolnego – mówi Martyna Pilas, dyrektor ZKiW w Bielkówku.

info/foto/UG Kolbudy

Zobacz również: