wtorek, 26 września, 2023

Gmina Kolbudy weźmie udział w nowatorskim projekcie

foto/UG Kolbudy

W środę 12 października w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, z udziałem Minister Marleny Maląg i Wiceministra Stanisława Szweda, odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów w ramach grantu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

W imieniu gminy Kolbudy umowę podpisał Wójt Andrzej Chruścicki. W wydarzeniu uczestniczyła również Zastępczyni Wójta Anita Richert-Kaźmierska koordynująca działania na rzecz rozwoju usług społecznych w gminie.

W pilotażowym programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej biorą udział głównie powiaty i miasta na prawach powiatu. Gmina Kolbudy jest jedną z zaledwie trzech gmin wiejskich, którym powierzono zadanie wypracowania i przetestowania innowacyjnych rozwiązań rozwijających wachlarz dostępnych usług społecznych. Propozycje i doświadczenia z programu pilotażowego mają stanowić tzw. dobre praktyki inspirujące do działań inne samorządy w Polsce. 

Na przygotowanie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz wdrożenie pilotażowych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w celu rozwijania ich samodzielności w życiu codziennym gmina otrzyma środki w wysokości 1,5 mln zł.

Zobacz również: