sobota, 4 lutego, 2023

Gmina Kolbudy: Wybudują ulicę Okrężną w Otominie

foto/UG Kolbudy

W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na budowę ulicy Okrężnej w Otominie. Wkrótce powinny rozpocząć się prace obejmujące wykonanie, na szutrowym dotąd odcinku, nawierzchni z kostki betonowej. Wraz z nową jezdnią wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz sanitarna z przyłączami. Powstanie też nowe oświetlenie i dojścia do posesji.

To kolejna inwestycja drogowa, którą Gmina Kolbudy realizuje dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym. Budowa nowej jezdni uzyskała dofinansowanie w wysokości 672 776 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 489 000 zł.

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Nowa nawierzchnia pokryje odcinek o długości około 700 metrów. Droga na przeważającej długości odcinka będzie jednokierunkowa, a jej szerokość wynosić będzie trzy metry.

Podpisy na umowie umożliwiającej rozpoczęcie prac budowlanych złożyli wójt Andrzej Chruścicki i Piotr Szela, prezes firmy „Szelbruk”.

Zobacz również: