czwartek, 22 lutego, 2024

Gmina Kolbudy z kolejnym dofinansowaniem na drogi

Gmina Kolbudy otrzyma dofinansowanie do budowy ulicy Studziennej w Bielkówku i ulicy Kościelnej w Pręgowie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała listę projektów, które uzyskają finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota, jaką na realizację obu projektów pozyskał kolbudzki samorząd wynosi 2 350 558 złotych.

– To doskonała wiadomość dla mieszkańców Bielkówka i Pręgowa, ale także dla gminnych finansów – nie kryje satysfakcji wójt Andrzej Chruścicki. – W czasach, gdy samorządy muszą mocno ograniczać wydatki ze względu na inflację i wysokie koszty energii każda dodatkowa złotówka ze środków pozabudżetowych cieszy podwójnie i umożliwia rozpoczęcie kolejnych zadań inwestycyjnych. Dzięki budowie ulicy Studziennej w Bielkówku wyeliminujemy problem ciągłego zalewania okolicznych posesji i położonych niżej dróg wodami spływającymi z pól. W Pręgowie natomiast poprawimy komfort dojazdu do miejscowego kościoła. Z nowej drogi skorzystają więc nie tylko mieszkańcy ul. Kościelnej, ale społeczność całego sołectwa oraz okolicznych miejscowości.

Zgodnie z projektem ulica Studzienna uzyska nową nawierzchnię na odcinku około 710 metrów. Od ulicy Wyżynnej do skrzyżowania z ulicą Sadową jezdnia pokryta będzie asfaltem. Wzdłuż tej części drogi poprowadzony zostanie również chodnik, którym komfortowo dojdziemy do terenu sołeckiego i placu zabaw.

Pozostała część modernizowanego odcinka utwardzona zostanie płytami yomb. Droga zyska nowe oświetlenie. Wykonane zostanie też odwodnienie, które wyeliminuje problem z jakim od lat zmagają się okoliczni mieszkańcy. Po obfitych deszczach lub wiosennych roztopach ulicą Studzienną spływała woda z pól powodując zamulanie kanalizacji deszczowej, a nawet zalewając teren szkoły.

Nowa droga na odcinku pokrytym asfaltem będzie miała szerokość 5 metrów. Odcinek o szerokości 4 metrów będzie miał natomiast fragment utwardzony płytami yomb.

Modernizacji ulicy Kościelnej doczekają się natomiast mieszkańcy Pręgowa. Tu – od skrzyżowania z ulicą Bukowskiego, przy figurce Św. Jana – powstanie nawierzchnia z kostki betonowej, która wiodła będzie wzdłuż kościoła i dalej połączy się z ulicą Bukowskiego, za nowym rondem. Także tu wykonane zostanie odwodnienie i zamontowane zostaną nowe lampy. W ciągu, liczącej około 300 metrów długości, drogi wykonane zostanie wyniesione skrzyżowanie z ulicą Św. Jana oraz wyniesione przejście dla pieszych na wysokości kościoła. Rozwiązanie to ograniczy prędkość pojazdów w sąsiedztwie zabytkowego kościoła.

– Myślę, że to wspaniały prezent urodzinowy, dla świętującego swoje 700 lecie Pręgowa – dodaje wójt Andrzej Chruścicki.

W terminie 30 dni od podpisania z Wojewodą Pomorskim umowy o dofinansowaniu Gmina Kolbudy powinna ogłosić przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji. Prace powinny się rozpocząć w drugim kwartale bieżącego roku.

Zobacz również: