niedziela, 3 marca, 2024

Każdemu nowo narodzonemu mieszkańcowi Gminy Kolbudy przysługuje „Pakiet powitalny”. Co to takiego?

foto/ pixabay.com

„Pakiet powitalny” dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Kolbudy jest świadczeniem na rzecz rodziny z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje jednorazowo każdemu maluchowi zamieszkałemu na terenie Gminy Kolbudy, który przyszedł na świat po 1 maja 2021 roku. Pakiet stanowią upominki rzeczowe dedykowane najmłodszym mieszkańcom.

Wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny dziecka zamieszkały z dzieckiem na terenie Gminy Kolbudy. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kolbudy.pl lub odebrać w Urzędzie Gminy
w Kolbudach.

Fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Kolbudy ustala się na podstawie:

  1. ewidencji osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Kolbudy
  2. rejestru wydanych Kart mieszkańca Gminy Kolbudy,
  3. wpisu do rejestru wyborców (w przypadku osób nieposiadających zameldowania na terenie Gminy Kolbudy),
  4. oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o fakcie zamieszkiwania na terenie Gminy Kolbudy (w przypadku osób, które nie figurują w żadnym z rejestrów, o których mowa w lit. a – c).

Podpisany wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kolbudy (ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy), przez e-puap, drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub drogą pocztową na adres: ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

W przypadku spełniania kryteriów uprawniających do świadczenia, wydana zostanie stosowna decyzja. Pracownik urzędu skontaktuje się telefonicznie, aby ustalić szczegóły przekazania „Pakietu powitalnego”.

Szczegółowe informacje dotyczące „Pakietu powitalnego” oraz zasad jego przyznawania uzyskać można pod numerem telefonu (58) 691 05 50.

Zobacz również: