środa, 19 czerwca, 2024

Kolbudy, Pszczółki i Przywidz pod Pomorskimi Żaglami Wiedzy

foto/UG Kolbudy

Łącznie ponad 620 tysięcy złotych dofinansowania otrzymają gminy Kolbudy, Przywidz i Pszczółki na realizację nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu żeglarstwa. Trzy samorządy wspólnie aplikowały o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz” został oceniony pozytywnie. Zajęcia w szkołach oraz na wodzie powinny rozpocząć się już w październiku tego roku. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.

W ramach zajęć organizowane będą również letnie obozy, pikniki żeglarskie oraz regaty. Partnerem projektu, który otrzymał dofinansowanie jest Fundacja EduFun, która prowadzić będzie zajęcia na wodzie. W realizację programu zaangażowani będą też nauczyciele oraz instruktorzy zewnętrzni.

– Liderem projektu, do którego przystąpiły trzy samorządy jest Gmina Kolbudy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W organizowanych nieodpłatnie zajęciach uczestniczyć będzie setka naszej młodzieży z klas IV-VIII. Gminy Pszczółki i Przywidz w ramach projektu będą miały do dyspozycji po 60 miejsc. W sumie z darmowych zajęć skorzysta 220 osób z trzech gmin. Mamy doskonałe warunki do realizacji zajęć na wodzie oraz popularyzacji żeglarstwa i tematyki morskiej. Zainteresowanie tą formą rekreacji jest u nas bardzo duże, a tradycje związane z pływaniem pod żaglami silnie zakorzenione.

Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe przejdzie grupa dwunastu nauczycieli, którzy będą mieli okazję m.in. odbyć kurs instruktora żeglarstwa.

Nabór na zajęcia, które powinny rozpocząć się w październiku, prowadzony będzie przez placówki oświatowe. Warsztaty organizowane będą w Gminnej Przystani Żeglarskiej oraz w szkołach, gdzie podczas dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniowie poznawać będą choćby podstawy nawigacji czy innych dziedzin nauki przydatnych w pracy na morzu.

Uczestnicy projektu spotykać się będą również z osobami, które opowiadać będą o swoich doświadczeniach z lat spędzonych na wodzie. Program przewiduje również warsztaty doradztwa zawodowego dla uczniów.

Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 650 tysięcy zł. Wkład własny Gminy Kolbudy to niespełna 15 tysięcy zł.

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz również: