sobota, 2 grudnia, 2023

Kolbudy: Rozpoczyna się rozbudowa szkoły w Bielkówku

foto/www.kolbudy.pl

Stara sala gimnastyczna Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku wkrótce przejdzie do historii. Nadgryziony zębem czasu, pozbawiony izolacji termicznej obiekt zostanie zrównany z ziemią, a na jego miejscu powstanie nowa hala sportowa z łącznikiem i dodatkowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano właśnie umowę z wykonawcą. Inwestycję zrealizuje Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 7 milionów złotych. Po budowie basenu w Kolbudach będzie to największa aktualnie inwestycja kubaturowa realizowana w gminie.

Prace rozbiórkowe przy sportowej części obiektu powinny rozpocząć się w połowie lipca. Wykonawcy, dyrekcji szkoły i władzom gminy zależy, aby jak największą część uciążliwych prac wymagających użycia ciężkiego sprzętu zrealizować podczas przerwy wakacyjnej.

– To kolejna w ostatnich latach inwestycja związana z budową bądź przebudową placówki oświatowej – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W ostatnich latach udało się wybudować szkołę metropolitalną oraz przedszkole w Kowalach. Powstaje basen w Kolbudach, który też służył będzie naszym uczniom. Teraz przyszła kolej na budowę nowej hali sportowej w Bielkówku. Inwestycja pozwoli na utworzenie dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych.

Na podpisanie umowy dającej zielone światło dla tej inwestycji w Bielkówku czekano od wielu lat. Świadkami złożenia podpisów na dokumencie byli dyrektor ZKiW Martyna Pilas oraz sołtys Bielkówka Krzysztof Laskowski. Oboje nie kryli zadowolenia, choć zdają sobie sprawę, że prace budowlane, które potrwają około roku wiązać się będą z wieloma uciążliwościami w codziennym życiu szkoły. Warto jednak przetrzymać ten trudny okres.

– Na rozbudowę szkoły w Bielkówku uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz mieszkańcy czekają od kilku lat – mówi Martyna Pilas, dyrektor ZKiW w Bielkówku. – Powiększenie oraz unowocześnienie placówki podyktowane jest obecnymi potrzebami, ale także rosnącą z roku na rok liczbą mieszkańców Bielkówka, wśród których jest sporo rodzin z dziećmi.

Jak informuje dyrektor szkoły w Bielkówku nowa cześć szkoły będzie zawierała wielofunkcyjny kompleks pomieszczeń, w tym nowoczesną halę sportową z zapleczem sanitarnym.

– Powstanie też sześć nowych sal lekcyjnych, w których będą się uczyć klasy IV-VIII. Będzie miejsce na prawdziwą pracownię chemiczną – wylicza Martyna Pilas. – W zmodernizowanej części będą przestronne korytarze i szatnie, duża świetlica i nowa stołówka.

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów wprowadzenie wykonawcy na plac budowy planowane jest na 6 lipca. Kilka dni później powinny rozpocząć się prace rozbiórkowe.

– Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić do końca czerwca 2022 roku – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

Mieszkańców wsi, w tym sołtysa Krzysztofa Laskowskiego, cieszy również fakt, że odrębne wejście oraz pomieszczenie z zapleczem kuchennym i sanitarnym będzie miała społeczność Bielkówka. Powstanie długo oczekiwana sala sołecka.

Zobacz również: