niedziela, 21 kwietnia, 2024

Kościółek w Czapielsku przejdzie remont

Zabytkowy budynek kościółka pw. św. Mikołaja w Czapielsku zostanie objęty pracami konserwatorskimi. W Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zakres tych prac.

Wójt Andrzej Chruścicki rozmawiał na ten temat z proboszczem Andrzejem Wilczewskim, a także osobami zaangażowanymi w realizację i nadzór nad projektem inwestycyjnym, który prowadzony będzie pod ścisłym nadzorem służb ochrony zabytków.

Przedsięwzięcie to znalazło się na liście zadań objętych finansowym wsparciem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania to 960 400 złotych.

Zakres prac to m.in. na wymianie zniszczonych drewnianych fragmentów konstrukcji ścian i wykonaniu nowych wypełnień muru pruskiego z cegły. Plan zakłada również impregnację elementów drewnianych ścian ryglowych oraz wzmocnienie posadowienia wieżyczki i remont wieżyczki dzwonnicy poprzez wymianę pokrycia i renowację krzyża.

W ramach inwestycji wzmocniona zostać ma drewniana konstrukcja chóru, wraz z wymianą podłogi. Środki przeznaczone zostaną również na wymianę drzwi i okien. Powstać ma też nowy, granitowy chodnik dookoła zabytkowego kościoła. Jak zaznaczono w projekcie wszystkie wymieniane części drewniane zastąpione muszą zostać elementami z drewna dębowego.

– Remont kościoła, który stanowi jeden z największych zabytków w naszej gminie będzie dość skomplikowanym przedsięwzięciem – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Gmina musi się odpowiednio przygotować do zadania, które realizowane będzie zgodnie ze ścisłymi wytycznymi i pod nadzorem służb konserwatorskich. Wraz z księdzem proboszczem oraz osobami, które będą w ten projekt zaangażowane chcemy się jak najlepiej przygotować do inwestycji, do realizacji której przystąpimy w tym roku.

Budynek zlokalizowanego na wzgórzu kościoła w obecnej formie wzniesiono w końcu XVIII wieku. Jest to obiekt konstrukcji szkieletowej, o prostokątnym i skośnym układzie belek, wypełnionej murem ceglanym. Posadowiony został na niskiej podmurówce z kamieni polnych. Kościół wykonany został na planie wydłużonego prostokąta, z niewydzielonym prezbiterium, za którym znajduje się wydzielona i wyżej posadowiona zakrystia. Wnętrze nakryte jest stropem z desek.

Zobacz również: