niedziela, 26 maja, 2024

Kto zasłużył na na Nagrodę Wójta Gminy Kolbudy za działalność sportową? Zgłoś kandydata

Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Kolbudy za wybitne osiągnięcia sportowe. Z tej formy uhonorowania skorzystać mogą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kolbudy lub reprezentujące miejscowe kluby, związki i stowarzyszenia w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla gminy. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej. O jej przyznanie wystąpić może osoba, która zdobyła osiągnięcia sportowe, jej rodzic/opiekun lub klub, który reprezentuje.

Dla kogo Nagroda Wójta Gminy Kolbudy za wybitne osiągnięcia sportowe?

  • dla osób fizycznych do 26 roku życia zdobywających wybitne osiągnięcia sportowe
  • zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy lub reprezentujących kluby, związki i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Kolbudy
  • dla osób, które reprezentują wybitny poziom sportowy i dodatkowo rokują osiąganie wysokich wyników sportowych w przyszłości
  • w dyscyplinach sportu mających szczególne znaczenie dla Gminy Kolbudy, przede wszystkim: łucznictwo, taekwondo, piłka nożna, taniec sportowy, sporty wodne, zapasy, siatkówka, tenis ziemny, gimnastyka akrobatyczna, gimnastyka artystyczna, szachy, lekkoatletyka, biegi na orientację, koszykówka.

Nagroda może być indywidualna lub drużynowa i przyznawana jest w formie pieniężnej. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika, w roku za który składane jest stypendium, dwóch lub więcej wybitnych osiągnięć sportowych, przyznaje się jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie sportowe w danym roku.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić do Wójta Gminy Kolbudy, która zdobyła osiągnięcia sportowe, jej rodzic bądź opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich, jak również kluby, związki i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Kolbudy.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia zdobyte w roku kalendarzowym 2022r., należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2023r., osobiście  w Urzędzie Gminy bądź listownie na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. Niezależnie od sposobu doręczenia decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Kolbudy. Wnioski należy składać w biurze podawczym (skrzynka podawcza przed wejściem do Urzędu).

Warunki niezbędne do ubiegania się o nagrodę

Prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom lub drużynom, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. zajęły 1-3 miejsce w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski, wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe: indywidualnie w konkurencjach zespołowych, w konkurencjach indywidualnych oraz w konkurencjach zespołowych jako drużyna.
  2. Zajęły 1-10 miejsce w zawodach o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe: indywidualnie w konkurencjach zespołowych, w konkurencjach indywidualnych oraz w konkurencjach zespołowych jako drużyna.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zdobycie osiągnięć. 

W razie dodatkowych pytań

Prosimy o kontakt z Referatem Kultury, Sportu i Programów Społecznych:

ks@kolbudy.pl,   tel. 58 691 05 34 /37

Zobacz również: