niedziela, 3 marca, 2024

Młodzież z gminy Kolbudy ze stypendiami

47 uczniów z Gminy Kolbudy otrzymało Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. Uroczystą galę wręczenia dyplomów, jak co roku, zorganizowano w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Świadkami wydarzenia byli rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Gminę reprezentował wójt Andrzej Chruścicki, który gratulował stypendystom oraz pedagogom.

Głównym kryterium przyznania stypendium jest wysoka średnia ocen, lub osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Każdego roku w gronie stypendystów Marszałka znajduje się liczna reprezentacja uczniów z gminy Kolbudy.

– Stypendium jest dla młodzieży nagrodą za ciężką pracę i stanowi motywację do dalszej nauki – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To wyróżnienie dla ucznia i powód do satysfakcji dla rodziców, ale również dla nauczycieli, którzy potrafią rozwijać pasję uczniów i zachęcić ich do zgłębiania wiedzy, często w szerszym wymiarze niż przewiduje program nauczania. Duża liczba naszych młodych mieszkańców, którzy każdego roku otrzymują stypendium Marszałka świadczy o tym, że nauczyciele bardzo dobrze wywiązują się ze swojej roli.  

Radości z przyznanych stypendiów nie kryli oczywiście sami uczniowie. Wielu z nich przyznaje, że dodatkowe środki finansowe przydadzą się na opłacenie dodatkowych kursów przedmiotowych czy zakup podręczników i pomocy naukowych.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Część finansowana jest z budżetu województwa pomorskiego. Ta forma wsparcia dedykowana jest głównie uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych.

Ze środków europejskich finansowany jest natomiast „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” dla uczniów uzdolnionych w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. To właśnie w tej kategorii doceniono większość uczniów z gminy Kolbudy.

Stypendyści marszałka przez okres 12 miesięcy otrzymywać będą kwotę 250 złotych.

Zobacz również: