środa, 4 października, 2023

Na co zostanie wydany budżet obywatelski w gminie Kolbudy?

Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone do III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kolbudy. W przyszłym roku nasz samorząd zrealizuje siedem inwestycji. Na wykonanie zadań zgłoszonych przez lokalną społeczność samorząd przeznaczył w tej edycji 450 000 złotych. Zgodnie z regulaminem koszt jednego przedsięwzięcia nie mógł przekroczyć 80 000 złotych. Najwięcej głosów otrzymały projekty przygotowane przez lokalną społeczność Bielkówka, Kolbud, Ostróżek, Jankowa Gdańskiego, Pręgowa, Bąkowa i Czapielska. W trwającym od 28 sierpnia do 10 września głosowaniu mieszkańcy oddali łącznie 3276 ważnych głosów.

– Dziękuję autorom wszystkich projektów, osobom zaangażowanym w ich promocję oraz mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W tej edycji swój głos oddała większa liczba mieszkańców niż w dwóch poprzednich. To pokazuje, że nasi mieszkańcy chcą mieć wpływ na to jak zmienia się ich najbliższa okolica. Cieszę się, że tak wielu z nas wykazuje się obywatelską postawą. Z przyjemnością obserwowałem, jak w poszczególnych sołectwach mobilizowano się wzajemnie do oddawania głosów. Wspaniałą pracę wykonali tu sołtysi, którym ogromnie dziękuję. Inwestycje zaprojektowane osobiście i „wywalczone” przez mieszkańców mają szczególną wartość dla lokalnej społeczności.

Projekty, które w roku 2024 zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

  • Zestaw zabawowy dla dzieci na plac zabaw w Bielkówku (54 000 zł)

Ustawienie nowego zestawu zabawkowego dla dzieci na terenie sołeckim.

  • Utwardzenie terenu dowolną techniką I etap w śladzie ścieżki wokół jeziora w Kolbudach (80 000 zł)

Wykonanie w Kolbudach pierwszego etapu ścieżki wiodącej wokół Zbiornika Bielkowskiego.

  • Plac zabaw w Ostróżkach (40 000 zł)

Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem i wykonaniem nawierzchni żwirowej pod zestaw na terenie sołeckim.

  • Jankowo Gdańskie – Zagospodarowanie terenu w okolicy paczkomatu (77 950 zł)

Wykonanie nawierzchni utwardzonej dla siedmiu miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie paczkomatu.

  • „Melodia natury” – ścieżka dźwiękowa przy szkole podstawowej w Pręgowie (74 304 zł)

Budowa ogólnodostępnej ścieżki dźwiękowej, której głównym elementem będzie połączenie naturalnego otoczenia z interaktywnymi muzycznymi urządzeniami.

  • Jeszcze piękniejsze Bąkowo” ciąg dalszy – rozbudowa placu zabaw dla dzieci (65 745 zł)

Ustawienie nowego zestawu zabawkowego dla dzieci na terenie sołeckim.

  • Czapielsk – plac zabaw dla każdego II etap (60 000 zł)

Ustawienie nowego zestawu zabawkowego dla dzieci na terenie sołeckim.

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kolbudy złożono 35 wniosków. Do głosowania dopuszczono 25 projektów. Do realizacji mieszkańcy wybrali 7 z nich. W głosowaniu wzięło udział 1611 osób. Oddano 3276 ważnych głosów.

Większość głosujących stanowiły panie – 922 osoby. Na udział w głosowaniu zdecydowało się 675 panów.

Większość głosujących (38 proc.) to osoby w przedziale wieku 36-49 lat.

info/foto/UG Kolbudy

Zobacz również: