poniedziałek, 4 marca, 2024

Nowy komendant policji w Kolbudach

20 lutego Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Marek Laskowski uroczyście wręczył rozkaz personalny kom. Tomaszowi Wielebie – nowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Kolbudach.

Na terenie Komisariatu Policji w Kolbudach odbyło się uroczyste wręczenie rozkazu personalnego kom. Tomaszowi Wielebie o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta tego Komisariatu. Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim – insp. Marek Laskowski wyraził przekonanie o tym, że nowy Komendant poradzi sobie doskonale z wyzwaniami i obowiązkami na nowym stanowisku. W uroczystości wziął udział także Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim nadkom. Artur Białecki oraz funkcjonariusze i pracownicy komisariatu.

Komisarz Tomasz Wieleba służbę w Policji rozpoczął 20.08.2000r. Przez zdecydowaną większość swojej służby kom. Tomasz Wieleba pracował w pionie dochodzeniowo-śledczym. Od listopada 2007r. sprawował funkcję Kierownika Referatu Dochodzeniowo-Śledczego VI Komisariatu Policji w Gdańsku. Od marca 2013r. był Zastępcą Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego I Komisariatu Policji w Gdańsku. Następnie od marca 2021r. sprawował funkcję Zastępcy Komendanta VI Komisariatu Policji w Gdańsku, gdzie od lutego 2022 piastował stanowisko Komendanta.

Zobacz również: