niedziela, 3 marca, 2024

Nowy rok szkolny w kolbudzkich szkołach rozpoczęty!

foto/UG Kolbudy

Wszystko co dobre szybko się kończy. Po ponad dwóch miesiącach wakacyjnej laby do zajęć szkolnych wracają uczniowie. Ubrani na galowo i – w większości – w dobrych humorach ponownie spotkali się z kolegami, koleżankami i nauczycielami.

Tematów do rozmów było wiele, proporcjonalnie do liczby przygód podczas letniego wypoczynku. Radosne dyskusje i towarzyszący im często śmiech przerywali dyrektorzy szkół oficjalnie rozpoczynając szkolne akademie.

Tu jednak również pytań i kontynuowanych szeptem dyskusji nie brakowało. Młodzież z niecierpliwością i ekscytacją oczekiwała na oficjalne informacje. Kto będzie naszym wychowawcą? Z kim będziemy mieli matematykę czy język polski? Czy plan lekcji zostawi duży margines na rekreację i zajęcia pozalekcyjne? Nie mniejsze zaciekawienie budzili nowi uczniowie, którzy właśnie dołączyli do klasy.

Uczniowie i nauczyciele z Pręgowa poznali natomiast nowego dyrektora szkoły. Od zainaugurowanego właśnie roku szkolnego funkcję tę pełni Piotr Buśko, który zastąpił w tej roli Małgorzatę Kroll. Uroczystość stanowiła więc dogodną okazję do oficjalnego powitania nowego i pożegnania ustępującego „sternika” szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Niektórzy z uczniów w dniu 1 września po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły. Dla pierwszoklasistów był to moment szczególnie ważny, który wspominać będą zapewne przez długie lata. Przed dyrektorami szkół z gigantycznym ołówkiem na ramieniu i w asyście wychowawców składali stosowną przysięgę stając się pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej.

W placówkach Gminy Kolbudy naukę w klasach I-VIII zainaugurowało w tym roku szkolnym 2760 uczniów. Najwięcej, bo aż 1500 osób kształcić się będzie w Szkole Podstawowej w Kowalach.

Podstawówka w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach liczyć będzie natomiast 706 uczniów, a ZKiW w Bielkówku 204. Niewiele mniej, bo 189 uczniów zainaugurowało rok szkolny w Pręgowie.

Do ZKiW w Lublewie Gdańskim z klasami I-III powędrowało 1 września 121 uczniów, a próg szkoły filialnej w Buszkowach przekroczyło 31 uczniów.

W uroczystych ceremoniach inauguracji roku szkolnego uczestniczyli wójt Andrzej Chruścicki oraz jego zastępczyni Anita Richert – Kaźmierska.

Po akademiach, wystąpieniach i radosnych spotkaniach przyszedł czas na naukę. Wszystkim młodym mieszkańcom, kształcącym się w szkołach na terenie gminy oraz poza nią, życzymy oczywiście dobrych stopni, a także nauczycieli z pasją, którzy pozwolą optymalnie wykorzystać czas spędzony w szkolnej ławce.

Zobacz również: