niedziela, 3 marca, 2024

Odyseusze z Pręgowa chcą walczyć za oceanem!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie zostali laureatami 32 Ogólnopolskiego Finału Odysei Umysłu, który zorganizowano w Gdyni. Dzięki temu zwycięstwu młodzież zyskała możliwość wyjazdu na światowy finał, który w maju odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.

Żeby tak się stało pinie jest potrzebna jest Państwa pomoc. Uczniowie musza jak najszybciej zebrać środki na podróż za ocean, by móc godne reprezentować nasz zakątek świata i spełniać własne marzenia.

Wesprzeć finansowo można na różne sposoby:

  • wpłacać dowolną kwotę na konto Rady Rodziców SP Pręgowo: 24 8335 0003 0400 0165 2000 0010 z dopiskiem Odyseja.
  • Przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku:

KS Taekwon 29 1870 1045 2078 1069 0531 0003 – z opisem darowizna na cele statutowe- Odyseja

Czym jest Odyseja Umysłu?

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem odysei jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

info/UG Kolbudy, SP Pręgowo, foto/SP Pręgowo

Zobacz również: