niedziela, 3 marca, 2024

Piotr Buśko dyrektorem szkoły w Pręgowie

foto/UG Kolbudy

Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Kolbudy, dokonała wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie. Decyzją dwunastoosobowego gremium, placówką kierował będzie Piotr Buśko, który od września 2022 roku był pełniącym obowiązki Dyrektora Szkoły w Pręgowie.

– We wrześniu ubiegłego roku, zgodnie z procedurą, powierzyłem panu Piotrowi Buśko tymczasowe pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Od września 2023 roku przez najbliższych pięć lat będzie dyrektorem placówki. Liczę, na równie dobrą jak dotychczas współpracę i życzę powodzenia. Rok jubileuszu 700 lecia Pręgowa obfituje w szereg wydarzeń, w które angażuje się miejscowa szkoła. Nowy dyrektor miał już okazję wykazać się jako dobry organizator. Wierzę, że nasza współpraca przebiegała będzie z korzyścią dla placówki i sołectwa.

W skład dwunastoosobowej komisji konkursowej, której przewodniczyła zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska, wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, członkowie nauczycielskich związków zawodowych, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Urzędu Gminy Kolbudy, czyli organu prowadzącego szkołę.

– Kandydat wykazał się dużą wiedzą merytoryczną z zakresu kierowania placówką oświatową – mówi przewodnicząca komisji konkursowej Anita Richert – Kaźmierska. – Zaprezentował również ciekawą koncepcję rozwoju szkoły.

Na wyniki postępowania konkursowego oczekiwali dyrektorzy innych gminnych placówek oświatowych. Po ogłoszeniu decyzji Komisji pospieszyli z gratulacjami dla kolegi, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. Przed podjęciem pracy w Pręgowie przez szereg lat związany był ze szkołą w Kolbudach, gdzie uczył muzyki. Nowy dyrektor chętnie angażuje się w liczne projekty organizowane przez sołectwo.

Zobacz również: