niedziela, 3 marca, 2024

Powstanie nowy teren rekreacyjny w Gminie Kolbudy

W Bielkowie powstanie teren rekreacyjny z placem zabaw. Na zadrzewionym terenie znajdą się m.in. parkowe ławki oraz urządzenia rekreacyjne dla najmłodszych. Gmina Kolbudy nieodpłatnie weszła w posiadanie terenu, który do tej pory znajdował się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Dzięki podpisanemu właśnie z przedstawicielem Skarbu Państwa aktowi notarialnemu samorząd będzie mógł podjąć działania związane z zagospodarowaniem – liczącego około 1,03 hektara powierzchni – terenu, na którym w przeszłości funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

– Udało się nam nieodpłatnie pozyskać grunt, który znajdował się dotąd we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i był zupełnie niezagospodarowany – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki podpisanym właśnie dokumentom nie tylko zyskamy teren rekreacyjny, którego w Bielkowie brakowało, ale również uporządkujemy działkę, która znajduje się w samym centrum miejscowości. 

Samorządowe plany zakładają utworzenie parku rekreacyjnego obejmującego strefę aktywności fizycznej i strefę wypoczynku. Mają też zawierać elementy edukacji w zakresie środowiska przyrodniczego oraz z zakresu historii Bielkowa.

– Teraz, gdy możemy już dysponować wspomnianym terenem zlecimy wykonanie projektu zagospodarowania działki – mówi kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz. – Nie chcemy zbytnio ingerować w miejscowy drzewostan. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji o charakterze parkowym.

Dotychczas, z braku gminnych gruntów, plac zabaw dla najmłodszych zlokalizowany był na prywatnym, dzierżawionym terenie. 

Radości z pozyskania przez samorząd atrakcyjnego gruntu nie kryje sołtys Bielkowa Renata Luśnia. 

– Park zawsze wywoływał spore emocje wśród mieszkańców Bielkowa – mówi Renata Luśnia. – To taka perełka naszego sołectwa, która leżała mi na sercu. Dzięki staraniom Wójta Gminy Kolbudy o przejęcie parku przez nasz samorząd zaniedbany i zapomniany teren zmieni swoje oblicze. Zyskamy nie tylko przestrzeń do wypoczynku, ale również strefę integracji. Liczę że w niedalekiej przyszłości przy współpracy z gminą stworzymy piękne miejsce dla mieszkańców i nie tylko.

Zobacz również: