sobota, 30 września, 2023

Przyszła wiosna – będą nowe drogi w Gminie Kolbudy

foto/UG Kolbudy

Ulice Sadowa, Nektarowa i Przy Sadzie w Kowalach w Gminie Kolbudy przejdą gruntowną metamorfozę. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowy z wykonawcami, którzy realizować będą warte łącznie ponad 6,5 milionów złotych inwestycje.

Przebudowę ulicy Sadowej i Nektarowej zrealizuje Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe OL TRANS. Prace budowlane powinny zostać ukończone w terminie 10 miesięcy od zawarcia umowy. Jak przedstawiciele firmy, rozpoczęcie prac planowane jest na 21 marca br. Zgodnie z projektem budowlanym nawierzchnie na obu ulicach wykonane zostaną z kostki betonowej. Wzdłuż przebudowanych dróg ułożone zostaną chodniki o szerokości 2 metrów z zawężeniami, a miejscami wykonane będą gruntowe pobocza. Drogi będą oświetlone. Łączna długość modernizowanych odcinków ulic Sadowej i Nektarowej wyniesie około 1,3 kilometra. Zadanie obejmuje ponadto budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią.

Kolejną z inwestycji drogowych w Kowalach, która zrealizowana zostanie w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy jest budowa ulicy Przy Sadzie z kanalizacją deszczową i przepompownią. To zadanie wykona firma Usługowo – Budowlana Witold Cygert. Również w tym przypadku nawierzchnia pokryta będzie kostką betonową, a szerokość jezdni wyniesie 5 metrów. Równolegle do drogi wybudowana zostanie opaska z kostki betonowej o szerokości 1,5 metra. Przebudową objęty będzie odcinek o długości około 180 metrów, od skrzyżowania z ulicą Wiśniową. Na końcu drogi powstanie  natomiast plac do zawracania. Ulica przy Sadzie będzie połączona z ul Wiśniową drogą z płyt typu YOMB. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek kwietnia.

– Wkrótce rozpoczniemy kolejne prace drogowe w naszej gminie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Tym razem modernizacji nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia doczekają się mieszkańcy sołectwa Kowale. Równocześnie inwestujemy w nową infrastrukturę drogową w Otominie, Lublewie Gdańskim, Pręgowie i Czapielsku, gdzie aktualnie także trwają prace budowlane. Staramy się poprawiać drogi gminne w sposób zrównoważony, uwzględniając potrzeby mieszkańców wszystkich sołectw. Budujemy drogi i ciągi piesze. Lista planowanych zadań jest jednak wciąż bardzo długa. Proszę więc mieszkańców o cierpliwość. Zapewniam, że znamy potrzeby i systematycznie je realizujemy. Cały czas aplikujemy o środki zewnętrzne i przygotowujemy się do kolejnych zadań inwestycyjnych.

Zobacz również: