czwartek, 13 czerwca, 2024

Rada Gminy Kolbudy uchwaliła budżet na 2022 rok

Rada Gminy Kolbudy uchwaliła budżet na 2022 rok. Po stronie zaplanowanych wydatków samorządu wpisano kwotę 167 715 568 złotych. Dochody budżetu oszacowano natomiast na 137 513 376 złotych. Deficyt wyniesie więc 30 202 192 złote i stanowi 22 procent dochodów budżetowych.

– Dziękuję Radzie Gminy Kolbudy za przyjęcie budżetu na rok 2022 – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jest on na pewno trudniejszy niż w roku minionym. Jestem jednak dobrej myśli i wiem, że wspólnie zrealizujemy nasz cel. Cieszy mnie, że po raz kolejny udało nam się uniknąć emisji obligacji. Chociaż w tegorocznym budżecie uwzględniliśmy również taką możliwość, to mam nadzieję, że nie będzie konieczności sięgania po tę formę pozyskiwania dodatkowych środków. Liczę też, że równie skutecznie jak dotychczas pozyskiwać będziemy fundusze pozabudżetowe. Rok 2022 nie będzie jednak łatwy, gdyż jak wszyscy widzimy rosną ceny, co w sposób naturalny przekłada się m.in. na zwiększenie kosztów inwestycji, ale również realizację innych zadań własnych gminy. Sporą część środków publicznych przeznaczamy na oświatę, a subwencja jaką na ten cel otrzymujemy będzie o 1 400 000 zł niższa w stosunku do ubiegłego roku. Nie wiemy też dokładnie ile wyniosą wpływy z podatków PIT i CIT. Mimo wielu niewiadomych zabieramy się do ciężkiej pracy, stawiając sobie ambitne cele. Jak co roku nie szczędzimy środków na inwestycje.

W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy budżecie dochody bieżące ustalono na kwotę 126 982 310 zł a dochody majątkowe na 10 531 066 zł. Z kolei wydatki bieżące budżetu określono na poziomie 132 522 423 zł, natomiast majątkowe 35 193 145 zł.

Największą część planowanych wydatków, bo aż 45 procent, samorząd będzie musiał przeznaczyć na oświatę. Kwota zaplanowana na szeroko pojęte funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz wychowanie najmłodszych mieszkańców wynieść ma aż 75 518 366 złotych.

Ważnym, i niezwykle interesującym mieszkańców, elementem budżetu są o oczywiście planowane przez gminę inwestycje. W roku bieżącym samorząd planuje przeznaczyć na ten cel ponad 32 miliony złotych. Środki budżetowe wydane zostaną m.in. na budowę:

  • ulic Glazurowej, Sadowej, Nektarowej, Przy Sadzie w Kowalach
  • ulic Grzybowej, Pieczarkowej i Rydzowej w Pręgowie
  • ulic Jarzębinowej i Bratek w Czapielsku
  • ulicy Polnej w Lublewie Gdańskim
  • ulicy Okrężnej w Otominie
  • rozbudowę Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, z budową hali sportowej
  • rozpoczęcie budowy ośrodka zdrowia w Kolbudach z centrum wsparcia rodziny
  • budowę chodnika Ostróżki – Pręgowo

Gmina udzieli również wsparcia finansowego powiatowi gdańskiemu na inwestycje realizowane na jej terenie. Mowa tu przede wszystkim o trwającej aktualnie budowie ronda w Pręgowie i planowanej w kolejnym etapie budowie chodnika łączącego Pręgowo z Kolbudami.

Realizowane będą inwestycje w ramach programu Polski Ład, na który gmina otrzymać ma ponad 4,6 mln zł. W ramach rządowego dofinansowania wybudowana zostanie kanalizacja w miejscowościach Buszkowy, Jankowo Gdańskie i Otomin.

Nowa sieć wodno-kanalizacyjna, w ramach inicjatyw lokalnych, powstać ma natomiast w Kolbudach, Jankowie Gdańskim i Czapielsku. Gmina w dalszym ciągu planuje również inwestować w doświetlenie ulic i poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na przychody gminy w wysokości 32 000 000 zł składać się mają planowane wpływy ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w kwocie 15 000 000 zł, wolne środki w kwocie 17 000 000 zł. Wójt Andrzej Chruścicki liczy jednak na to, że podobnie jak w roku minionym nie będzie konieczności emisji obligacji, a tym samym zadłużania gminy.

– Trzy lata z rzędu systematycznie zmniejszaliśmy zadłużenie – mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Od prognozowanej na 2018 rok kwoty długu przekraczającej 43 miliony złotych udało się nam zejść do poziomu 27,5 mln złotych. Ten trend chciałbym utrzymać.

Na kwotę rozchodów w wysokości 1 797 808 zł składają się wykup wyemitowanych przez gminę obligacji – 1 660 000 zł oraz spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 137 808 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano łączną kwotę 908 383 zł. O przeznaczeniu tych środków decydują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich.

Kwotę ponad pół miliona złotych samorząd przeznaczy natomiast na realizację pierwszego w historii gminy Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego wykonanych zostanie sześć zgłoszonych przez społeczność lokalną inwestycji.

Środki budżetowe wydawane będą oczywiście również na sprawy bieżące dotyczące najbliższego otoczenia każdego z mieszkańców, jak choćby utrzymywanie terenów zielonych czy terenów rekreacyjnych i placów zabaw.

Info/UG Kolbudy

foto/Pixabay

Wspieraj niezależne media stawiając kawę o TU

Zobacz również: